Dziwny komunikat


(rafal83) #1

czesc! mam problem otóż brat zainstalował mi na kompie jakiś program ,,VirusBurster i wywala dziwne komunikaty?? co mam zrobić ?? bo nic nie czaje:((((

Złączono Posta : 01.10.2006 (Nie) 18:43

chodzi o program VirusBurster! !!

Złączono Posta : 01.10.2006 (Nie) 18:47

virus1vf5.th.jpg


(Igorenek) #2

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … &p=310625&

Tam jest pomoc odnoście usuwania tego syfu


(rafal83) #3

ale ja z tego nic nie rozumiem, i chciałym wiedzieć jak go usunąć, zrobiee to programem rogeuscanfix, ale nie wiem jak to zrobić proszę o pomoc dzieki! !!


(adam9870) #4

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Na początek proszę użyć tych dwóch narzędzi: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Po wykonaniu proszę dać nowy log z HijackThis oraz SilentRunners i dodatkowo c:/rapport.txt


(rafal83) #5
[quote]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:42:31, on 2006-10-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\MATLAB6p5\webserver\bin\win32\matlabserver.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\aaaa\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.891\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VirusBurster] C:\Program Files\VirusBurster\virusburster.exe /h

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Programy\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6005F915-8551-4B4F-95E4-B79EDB95ED98}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: MATLAB Server (matlabserver) - Unknown owner - C:\MATLAB6p5\webserver\bin\win32\matlabserver.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


[quote][/quote]

(adam9870) #6

Nic nie zrobiłeś.

Proszę przeczytaj jeszcze raz co powinienneś zrobić, zrób to, a potem w normalnym trybie zrób dwa logi i wklej je na forum + dodatkowo raport z narzędzi.


(rafal83) #7

Złączono Posta : 01.10.2006 (Nie) 20:46

ale jak mam użyć roguescanfix??? bo nie wiem co mam z tym zrobić :oops:

Złączono Posta : 01.10.2006 (Nie) 20:54

poweim jaki mam problem:

  1. nie mogę zrobić c:/rapport.txt nie wiem jak to zrobić, proszę o wskazówkę

  2. jak coś zrobić w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu??

  3. jak mam postępować w roguescanfix?? bo nie wiem co mam naciskać

  4. przepraszam że tak mało wiem ale siędopiero uczę :frowning:

pozdrawiam


(Gutek) #8

Użyłeś SmitfraudFix , ponieważ jest Ok :slight_smile: