Dziwny problem z youtube i nie tylko


(Kuncialdinho) #1

Witam. Dzisiaj zaczely mi sie dziwne problemy. Np w operze wszystkie obrazki wczytuja sie do polowy a na youtube filmiki laduja sie tylko do mniej wiecej 1/3. Probowalem tez na firefoxie. Co to mzoe byc ?


(Chillout) #2

Np. Obciążenie łącza.

Wklej logi:

HijackThis

ComboFix

viewtopic.php?f=16&t=253052

viewtopic.php?f=16&t=66889


(Kuncialdinho) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:25:07, on 2008-08-11

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Opera\opera.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\WINDOWS\system32\ospitray.exe

C:\DOCUME~1\Dolce\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.495\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Google Update Helper - {25D596E9-BD03-4D4A-8310-5DF3B31E8D26} - C:\Program Files\Google\Update\1.2.121.17\GoopdateBho.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Catcher Class - {ADECBED6-0366-4377-A739-E69DFBA04663} - d:\Program Files\Moyea\YouTube to 3GP Converter\MoyeaCth.dll

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c8f43afbc41de0) (gupdate1c8f43afbc41de0) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)


(huber2t) #4

fix w hijackthis

Podaj log z Combofix