Dzwonienie skype z Francji na stacjonarne do Polski


(fiesta) #1

Przeciez stawka za rozmowy ze Skype jest praktycznie taka sama dla wszystkich krajów UE i wynosi ona

0,017 EUR za minutę + opłata za rozpoczęcie rozmowy w wysokości 0,039 EUR.

Więcej czytaj:

http://www.skype.com/intl/pl/products/skypeout/rates/