Earth 2160


(Ford Fokus) #1

Na jakich detalach mi pójdzie Earth 2160? :smiley: Czytałem wymagani i mnie coś nie pocieszyły :expressionless: Duron 1000MHz, Radeon 9200 128MB, 512 SDRAM, odpali w ogóle? :stuck_out_tongue:


(Philips Piotr) #2

na low tak, u mnie na medium sa problemy


(Ford Fokus) #3

Pójdzie na 800x600 low?


(Philips Piotr) #4

powinno ściagnij demo i się przekonaj

:arrow: http://www.gamershell.com/download_11273.shtml