Eclipse otwiera zbędne projekty


(Lordanalizer) #1

Hej

Mam ogromny problem z eclipse.

Zaczynam dopiero pracę w javie i pracuję na wielu klasach w tym samym folderze. Ostatni, kiedy przechodzę do nowej klasy i zrobię najprostszy kod typu hello world to mi go wyświetla w konsoli, ale uruchamia mi się przy tym poprzedni kod gdzie miałem min. JFrame. Coś mi się poprzestawiało? Klikam prawym i wybieram Run ass-> Run Configurations... i ustawiam w main class tą która mnie interesuje. Nic to nie daje, bo i tak otwiera się wcześniejszy projekt.

Ratujcie!