Edycja pdf-a z tabelami


(Robert Trs) #1

Poszukuje programu do edycji a właściwie wyeksportowania plik z pdf-a do worda (doc). Ten plik jest dosyć szczególny ponieważ zawiera tabele które jeszcze mi się właściwie nie przeszły poprawnie procesu eksportu z pdf-a do doc-a.

Ten plik to : http://www.mazowieckie.com.pl/site.php5/getFile/2484 . Albo jak ktoś by mógł poprawnie wyeksportować ten plik do doc-a byłbym wdzięczny.

Bo tylko to mi potrzeba.