Edytor obiektów zasad grupy - brak zegara


(Sox17) #1

Zmieniałem kilka ustawień w edytorze obiektów zasad grupy, m.in. wyłączyłem zegar. Teraz nie wiem jak go przywrócić, pomocy.


(Danielm86) #2

prawy przycisk myszy na pasku zadań>właściwości>Zakładka Pasek zadań > Pokaż żegar zaznaczone?


(Leon$) #3

Jeżeli wyłączył w zasadach grupy to ta zakładka jest nieaktywna

Start >> uruchom >> gpedit.msc >> Konfiguracja użytkownika >> Szablony administracyjne >> Menu start i pasek zadań >> PPM na usuń zegar z obszaru powiadomień systemu >> właściwości >> wyłącz lub nie skonfigurowano >> restart

:slight_smile: