Ekran CiD,błedy Skryptow Przy Uruchamianiu Neta


(Freyja87) #1

Problem wyglada tak, jak to opisalam w temacie-podczas pracy z Internetem otwieraja się samoistnie jakies okna z nagłowkiem CiD. Poza tym czesto wyskakuja błedy skryptu. Prosze o sprawdzenie loga i instrukcje jak postapic. Dziekuje z gory.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:51:15, on 2007-04-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Morpheus\Morpheus.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\DOCUME~1\freyja\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.avast.com/i_kat_207.php?lang=eng

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 172.16.19.1:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com

O1 - Hosts: 127.255.255.255 www.alcohol-soft.com

O1 - Hosts: 127.255.255.255 images.alcohol-soft.com

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: WebManager Class - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - C:\Program Files\BitDownload\TorrentManager.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [globalvgawmasupport] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Web option global vga\Htm ping.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [GreatCamp] C:\DOCUME~1\freyja\DANEAP~1\16PROX~1\First32Rdr.exe

O4 - Startup: Morpheus.lnk = C:\Program Files\Morpheus\Morpheus.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DCBC8564-8CF1-4B4F-8D21-FBBB23CD8E85}: NameServer = 172.16.19.1,217.76.112.66

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

(adam9870) #2

Nie trzymaj hijacka w TEMPie lub innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

Foldery usuń ręcznie w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Użyj narzędzia NoLop.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku C:\NoLop.log


(Freyja87) #3

Usunęłam foldery.

Log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:17:51, on 2007-04-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Morpheus\Morpheus.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\freyja\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.avast.com/i_kat_207.php?lang=eng

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 172.16.19.1:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com

O1 - Hosts: 127.255.255.255 www.alcohol-soft.com

O1 - Hosts: 127.255.255.255 images.alcohol-soft.com

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: WebManager Class - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - C:\Program Files\BitDownload\TorrentManager.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [GreatCamp] C:\DOCUME~1\freyja\DANEAP~1\16PROX~1\First32Rdr.exe

O4 - Startup: Morpheus.lnk = C:\Program Files\Morpheus\Morpheus.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DCBC8564-8CF1-4B4F-8D21-FBBB23CD8E85}: NameServer = 172.16.19.1,217.76.112.66

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

SilentRunners:

Jeśli chodzi zaś o zawartość pliku C:\NoLop.log, to nie mogę owego pliku znaleźć :frowning: chyba, że chodzi o to:

Tylko teraz, gdy ponownie uruchomiłam Internet, Avast zaraz wykrył trojana :? co z tym zrobić??

Dziękuję za tak szybko odpowiedź


(adam9870) #4

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Usuń wpis HJT jeśli będzie.

Po wykonaniu wklej nowy log z Silenta. Tylko tym razem log ma być cały, bo teraz jest ucięty. Dopiero po ujrzeniu komunikatu Done otwórz plik z logiem i wklej jego zawartość na Forum.

Gdzie wykrył tego trojana? Podaj dokładną lokalizację do znajdowanego zainfekowanego pliku. Przeskanuj system programem AVG Anti-Spyware i wklej raport.


(Freyja87) #5

Avast wykrył trojana w: C:\program files\common files\microsoft shared\web folders\ibm000

AVG też wykrył trojana :? oto raport:

---------------------------------------------------------

AVG Anti-Spyware - Scan Report

---------------------------------------------------------


 + Created at:	14:36:25 2007-04-09


 + Scan result:	
D:\System Volume Information\_restore{3CFD67A4-F631-4A09-8248-0F7CD8A1EFA0}\RP16\A0004691.exe -> Adware.Altnet : No action taken.

E:\System Volume Information\_restore{BFF8BCA6-DC26-4FD9-9F6E-E277715124EA}\RP6\A0000229.exe -> Adware.Altnet : No action taken.

E:\System Volume Information\_restore{FD575BCD-9A1B-4F39-9974-2491D76DE89C}\RP1\A0000105.exe -> Adware.Altnet : No action taken.

:mozilla.50:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.51:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@edsa.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@partygaming.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.94:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

:mozilla.95:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@adbrite[2].txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@ads.addynamix[2].txt -> TrackingCookie.Addynamix : No action taken.

:mozilla.110:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.111:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.112:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.113:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.45:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.46:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.59:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.60:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.61:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.62:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@ad.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@gde.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@gg.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@idg.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@my.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@adtech[2].txt -> TrackingCookie.Adtech : No action taken.

:mozilla.80:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.78:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bluemountain : No action taken.

:mozilla.24:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.25:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.26:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.27:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.28:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.29:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.30:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.31:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@casalemedia[2].txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@as1.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.

:mozilla.32:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.

:mozilla.33:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@fastclick[2].txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@ilead.itrack[1].txt -> TrackingCookie.Itrack : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@ivwbox[1].txt -> TrackingCookie.Ivwbox : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@server.iad.liveperson[2].txt -> TrackingCookie.Liveperson : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@www.lop[2].txt -> TrackingCookie.Lop : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@mediaplex[1].txt -> TrackingCookie.Mediaplex : No action taken.

:mozilla.149:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ru4 : No action taken.

:mozilla.150:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ru4 : No action taken.

:mozilla.151:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ru4 : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@edge.ru4[2].txt -> TrackingCookie.Ru4 : No action taken.

:mozilla.103:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.104:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.43:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.44:C:\Documents and Settings\freyja\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kdo37t09.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@tribalfusion[2].txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : No action taken.

C:\Documents and Settings\freyja\Cookies\freyja@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

E:\Wojsko+\Pen LG mp3\egzamin ze szkolenia specjalisty\comment.htt -> Trojan.Starter.a : No action taken.::Report end

nie ruszałam tego, bo nie wiem czy usuwać czy kwarantannę zrobić... ai jeszcze log z silenta:

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"Komunikator" = "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" ["o2.pl Sp. z o.o."]

"swg" = "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe" ["Google Inc."]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"ATICCC" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime" [null data]

"RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"InCD" = "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" ["Nero AG"]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"Device Detector" = "DevDetect.exe -autorun" ["ACD Systems, Ltd."]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"BluetoothAuthenticationAgent" = "rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent" [MS]

"DAEMON Tools-1033" = ""C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DAEMON'S HOME"]

"PE2CKFNT SE" = "C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe" [null data]

"HP Software Update" = "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" ["Hewlett-Packard Development Company, L.P."]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]

{D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "WebManager Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BitDownload\TorrentManager.dll" ["WakeNet"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll" [empty string]

"{950FF917-7A57-46BC-8017-59D9BF474000}" = "Shell Extension for CDRW"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for CDRW"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\InCD\incdshx.dll" ["Nero AG"]

"{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]

"{E0D79305-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]

"{E0D79306-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]

"{E0D79307-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\axshlex.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{00DF1F20-0849-A4D1-0239-00D0AF3E9CB0}" = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\sdshelex.dll"" ["TuneUp Software GmbH"]

"{8932AEFE-9DB6-4f43-AFB2-5682F55E773A}" = "VPCHostCopyHook"

 -> {HKCU...CLSID} = "VPCHostCopyHook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\vm\VPCShExH.DLL" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

MorpheusShellExt\(Default) = "{7DBF2913-1F89-4104-B1F4-932A29945C13}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ExplorerMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Morpheus\MorphShellExt.dll" [null data]

TuneUp Shredder\(Default) = "{00DF1F20-0849-A4D1-0239-00D0AF3E9CB0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\sdshelex.dll"" ["TuneUp Software GmbH"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

TuneUp Shredder\(Default) = "{00DF1F20-0849-A4D1-0239-00D0AF3E9CB0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\sdshelex.dll"" ["TuneUp Software GmbH"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

MorpheusShellExt\(Default) = "{7DBF2913-1F89-4104-B1F4-932A29945C13}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ExplorerMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Morpheus\MorphShellExt.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\freyja\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Startup items in "freyja" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\freyja\Menu Start\Programy\Autostart

"Morpheus" -> shortcut to: "C:\Program Files\Morpheus\Morpheus.exe -min" ["Streamcast Networks, Inc"]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"ATI CATALYST – pasek zadań" -> shortcut to: "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe SystemTray" [null data]

"BlueSoleil" -> shortcut to: "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe" ["IVT Corporation"]

"HP Digital Imaging Monitor" -> shortcut to: "C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe" ["Hewlett-Packard Development Company, L.P."]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]

"Photo Express Calendar Checker SE" -> shortcut to: "C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe" ["Ulead Systems, Inc."]

"VIA RAID TOOL" -> shortcut to: "C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe" ["VIA Technologies"]

"WinZip Quick Pick" -> shortcut to: "C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE" ["WinZip Computing LP"]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"1-Click Maintenance" -> launches: "C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\SystemOptimizer.exe /schedulestart" ["TuneUp Software GmbH"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\wshbth.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 20

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_11"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_11"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\npjpi150_11.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = "*g" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs\

<> "TuneUp" = "file://C|/Documents and Settings/All Users/Dane aplikacji/TuneUp Software/Common/base.css" [file not found]HOSTS file

----------


C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\HOSTS


maps: 74 domain names to IP addresses,

   3 of the IP addresses are *not* localhost!Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

BlueSoleil Hid Service, BlueSoleil Hid Service, "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe" [null data]

Bluetooth Support Service, BthServ, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k bthsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\bthserv.dll" [MS]}

gb, gb, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.dll" [null data]}

InCD Helper, InCDsrv, "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe" ["Nero AG"]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

LIDIL hpzll054\Driver = "hpzll054.dll" ["Hewlett-Packard Company"]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 52 seconds, including 4 seconds for message boxes)

proszę o pomoc, bo chyba nie jest dobrze :?


(adam9870) #6

W trybie awaryjnym usuń cały folder ibm000

Usuń wszystko to, co znalazł AVG.

Dodatkowo w celu usunięcia szkodników znalezionych w folderze System Volume Information zrób tak:


(Freyja87) #7

wszystko zrobione zgodnie z instrukcjami :wink: dziękuję za pomoc :smiley: