Ekran logowania: Usunąć przyciski ułatwienia dostępu?


(wojtekmaj) #1

Da się usunąć te przyciski na dole po lewej stronie z ekranu logowania?


(Itq5) #2

Nie..