Ekran powitalny w WinXP, 'zarzadzanie komputrem'


(Jackson2) #1

witam!

mam pewien a wlasciwie mala niedogodnosc,gdy loguje sie musze klikac na

ikonke uzytkownika(nie mam zalozonego hasla),wczesniej nie musialem tego

robic logowal sie automatycznie,wprowadzilem na chwile haslo potem je

usunalem i chyba przez to to jest..jak wprowadzic z powrotem automatyczne

logowanie? (system do Win XP HE)

Druga sprawa to opcja 'uzytkownicy i grupy lokalne' w oknie 'zarzadzanie

komputerem', opcja ta jest w WinXP Prof, jednak w HomeEdition nie moge jej

znalezc...

pozdrawiam


(Piotr P.) #2

w okienko uruchom wpisz:

control userpasswords2

Wyczysc okienko "Aby używać ....., użytkownik musi wprowadzić .......".

PPM na Moj komputer/ zarzadzaj ....


(Mayster X) #3

zobacz :

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=71618

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=70008


(Wiesio52) #4

Najłatwiej usuń konto gościa lub inne niepotrzebne ci konto, po tym Windows powinien się włączać automatycznie.


(Jackson2) #5

no wlasnie tutaj nie ma tej opcji!


(Danielderen) #6

a nie instalowałes framework (jakoś tak)


(Mayster X) #7

P.S - nie pomogla zadna z porad z tych 2 linkow ... ??


(Jackson2) #8

tak pomoglo,mam juz automatyczne logowanie.

tak,mam zainstalowane .NET Framework 2.0, bo mam zainstalowane srodowisko Visual Studio .NET

i nadal nie moge sie dostac do 'uzytkownicy i grupy lokalne poprzez 'zarzadznie komputerem'!


(Driver122) #9

mogę się mylić ale czy w Win xp home jest taka opcja?bo wg. mnie nie ma. tym min. róznią się te dwie wersje windy...


(Jackson2) #10

to np gdzie moge zmienic nazwe usera administrator?


(Driver122) #11

Aby siê tam dostaæ, kliknij prawym

przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz W³aoeciwooeci (albo wybierz System

w Panelu sterowania). Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia w sekcji

Profile u¿ytkownika.

Rysunek 34-2. U¿yj okna dialogowego Profile u¿ytkownika do skopiowania albo usuniêcia profilu u¿ytkownika.

946 Czêoeæ VIII: Administracja systemu

Konfigurowanie profilu domyoelnego

Wprofilu Default User mo¿esz umieoeciæ pliki, które maj¹ byæ dostêpne dla ka¿dego

nowego u¿ytkownika. W szczególnooeci mo¿esz chcieæ dostarczyæ w ten sposób, zestaw

³¹czy internetowych, kilka skrótów pulpitu, a tak¿e trochê dokumentów.

Mo¿esz to bardzo ³atwo zrobiæ, po prostu kopiuj¹c odpowiednie skróty oraz pliki do

folderów: Ulubione, Pulpit i Moje Dokumenty. (Poniewa¿ folder Default User jest

ukryty, najpierw musisz wyoewietliæ ukryte foldery, otwieraj¹c Opcje folderów i zaznaczaj

¹c opcjê Poka¿ ukryte pliki i foldery, na karcie Widok).

Upewnij siê, ¿e skopiowa³eoe pliki do profilu Default User, tak ¿e odziedziczy³y one

odpowiednie uprawnienia folderu docelowego. Je¿eli przenios³eoe pliki do tego folderu,

pozostan¹ one przy istniej¹cych uprawnieniach, które prawdopodobnie

uniemo¿liwi¹ skopiowanie ich póŸniej do profilu nowego u¿ytkownika.

Złączono Posta : 25.04.2006 (Wto) 9:27

sorki za brak polskiej czcionki

Złączono Posta : 25.04.2006 (Wto) 9:27

o to chodzi?