Eksport poczty w Outlooku?


(dao) #1

Jestem zmuszony dokonać formatu HDD, nie wiem jednak jak zachować i przenieść pocztę wychodzącą i przychodzącą zgromadzoną w Outlooku?


(sugar!!!) #2

w Microsoft Outlook 2003 plik - importuj lub eksportuj - eksport do pliku - plik folderów osobistych - wybrać co ma być eksportowane - wybrać gdzie zapisać ( pendrive jak zakładam)- zakończ


(dao) #3

dokąd jest eksportowany plik z profilem, niestety nie pojawia mi się okienko wyboru dokąd mogę eksportować wiadomości, właśnie je wyeksportowałem choć nie wiem dokładnie gdzie one są ??

mam do wyboru

Plik-eksportuj-wiadomości - "ta operacja eksportuje wiadomości z programu outlook express do programu microsoft outlook microsoft exchange -

wybór profilu "outlook " - ok