Eksport ustawień w firefox 3


(kordixx) #1

Jak zaeksportować ustawienia, zakładki etc. tak, by można było je później odtworzyć?


(adam749) #2

Kopiujesz sobie folder:

C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Dane aplikacji\Mozilla


(VPN) #3

Wygodniej użyć programu MozBackup.


(kordixx) #4

Dzięki :slight_smile:


(JesperKyd) #5

Lub skorzystać z rozszerzenia FEBE.