Emapa


(Dawidfajkowski) #1

czy jest jakaś emapa z funkcją obliczania długości z punktu a do b ???


(inż. Piniol) #2

Na dole po prawej (trasy, przyjazd, wyjazd) :slight_smile: