Emulation disabled


(Virtus) #1

Witam,

podczas startu systemu, Winda 98 SE, otwieranie zatrzymuje się na ok. 10 sek

na stronie, na której jest taki napis:

Error #6: Sound Blaster Emulation disabled in Windows, driver not loaded.

po czym, już bez żadnych sensacji system otwiera się do szczęśliwego końca.

Czy można jakoś zlikwidować ten Error #6 ?

Będę wdzięczny za pomoc !

Od zawsze mam kartę dźwiękową Monster Sound II.

P.S. Po cichu liczę, że likwidacja tego błędu skróci czas startu Windy :+)


(Nukem126p) #2

Może wystarczy zainstalować drivery jeszcze raz ?


(Virtus) #3

Myślisz o sterownikach karty dźwiękowej ?

Od tego zacząłem :slight_smile:


(Nukem126p) #4

A dźwięk działa ?


(Golden Finger) #5

Odpal kompa, przycisk F8 i wybierz Uruchamianie ze śledzeniem ładowania sterowników (nie pamiętam w tej chwili jak dokładnie to się nazywa), powinieneś zobaczyć, do nazwy jakiego sterownika będzie odoływał się błąd.

Łatwiej będzie znaleźć wpis w plikach poniżej.

Przejrzyj pliki pod kątem wpisu związanego z komunikatem.

autoexec.bat, config.sys - tu blokujesz wpisując na początku linii rem

win.ini, sys.ini - tu blokujesz znakiem # lub ; (o ile pamiętam :evil: )

Zablokuj wpis by system nie miał do niego odwołania i powinno być OK

:okulary:


(Virtus) #6

I. Po akcji klawiszem F8 :

1 Normalny

2 Rejestrowany (\BOOTLOG.TXT )

3 Tryb awaryjny

4 Potwierdzenie krok po kroku

5 Tylko wiersz poleceń

6 Tylko wiersz poleceń trybu awaryjnego

O którym mówiłeś ?

II. Tuż nad wierszem z komunikatem o błędzie, jest taki:

Vortex DOS Audio Driver ( 2.000b ) Copyright © 1997,98 Aureal Semiconductor

oba te wiersze są razem - oddzielone od reszty tekstu. Czy jest w tym jakaś pomocna treść ?


(Golden Finger) #7

2 Rejestrowany (\BOOTLOG.TXT )

Może być ten sposób uruchomienia, w pliku bootlog.txt będziesz miał wpisy odnośnie ładowania sterowników i komunikat o błedzie.

4 Potwierdzenie krok po kroku

Uruchamianie w ten sposób pokazuje Ci ładowanie sterowników, aby dany sterownik się ładował musisz go zatwierdzić lub zanegować wtedy będzie pominięty.

Być może w komunikacie o błędzie chodzi o ten sterownik, dlatego możesz podczas ładowania nie zatwierdzaj tego sterownika, a zobaczysz.

:okulary:


(Virtus) #8

Witam

Najpierw otworzyłem w trybie "Krok po kroku"

szukany sterownik to:

C:\>LH C:\Windows\AU30DOS.COM

LHC:\WINDOWS\AU30DOS.COM

gdy go potwierdziłem, to wyskoczaył cytowany wcześniej komunikat o błędzie.

Gdy nastepnym razem anulowałem jego załadowanie, komunikat o błędzie nie wyskoczył.

II. Gdy otworzyłem w trybie: 2.Rejestrowany (\BOOTLOG.TXT), to pojawiło się:

C:\>LH C:\Windows\AU30DOS.COM

LHC:\WINDOWS\AU30DOS.COM

a poniżej komunikat o błędzie:

Vortex DOS Audio Driver ( 2.000b ) Copyright © 1997,98 Aureal Semiconductor

Error #6: Sound Blaster Emulation disabled in Windows, driver not loaded.

Następnie przez Start \ Znajdź poszukałem plik:

AUTOEXEC.BAT

Są dwa takie pliki:

C:\AUTOEXEC.BAT

C:\WINDOWS\COMMAND\EBD\AUTOEXEC.BAT

Po ich otwarciu przez Edytuj:

C:\AUTOEXEC.BAT

LH C:\WINDOWS\AU30DOS.COM

@ECHO OFF

rem

rem *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***

rem

rem This file was created by the System Configuration Utility as

rem a placeholder for your AUTOEXEC.BAT file. Your actual

rem AUTOEXEC.BAT file has been saved under the name AUTOEXEC.TSH.

rem

a plik: C:\WINDOWS\COMMAND\EBD\AUTOEXEC.BAT

@ECHO OFF

set EXPAND=YES

SET DIRCMD=/O:N

set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15

set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C

cls

call setramd.bat %LglDrv%

set temp=c:\

set tmp=c:\

path=%RAMD%:\;a:\;%CDROM%:\

copy command.com %RAMD%:\ > NUL

set comspec=%RAMD%:\command.com

copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL

copy readme.txt %RAMD%:\ > NUL

:ERROR

IF EXIST ebd.cab GOTO EXT

echo W˘ľ dysk startowy 2 systemu Windows 98

echo.

pause

GOTO ERROR

:EXT

%RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL

echo Narz©dzia diagnostyczne zostay pomylnie zaadowane na dysk %RAMD%.

echo.

IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT

IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP

LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM%

echo.

GOTO QUIT

:HELP

cls

call help.bat

echo Komputer zostanie ponownie uruchomiony, a menu Start

echo zostanie wy˜wietlone.

echo.

echo.

echo.

echo.

echo.

echo.

echo.

echo.

echo.

echo.

restart.com

GOTO QUIT

:QUIT

echo Aby uzyska† pomoc, wpisz HELP i naci˜nij klawisz ENTER.

echo.

rem czyszczenie zmiennych ˜rodowiskowych

set CDROM=

set LglDrv=

Bardzo proszę o dalsze konkretne instrukcje


(system) #9

Aureal Vortex nie jest w żaden sposób związany z kartą SoundBlaster!Chyba,że chodzi o emulację jej z czego wynika,że jest błąd w załadowanym sterowniku do Twojej karty!


(Golden Finger) #10

C:\AUTOEXEC.BAT

Wytłuszczenie rem dodaj do swojego pliku.


rem LH C:\WINDOWS\AU30DOS.COM

@ECHO OFF

rem

rem *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***

rem

rem This file was created by the System Configuration Utility as

rem a placeholder for your AUTOEXEC.BAT file. Your actual

rem AUTOEXEC.BAT file has been saved under the name AUTOEXEC.TSH.

rem


W pliku z lokalizacją C:\autoexec.bat zablokuj ładowanie przez rem jak wskazałem. Po tym błąd nie powinien się pojawiać, a karta powina działać prawidłowo.

Ten sterownik dla Twojej karty daje możliwość instalowania i działania karcie dźwiękowej pod systemem DOS.

:okulary: