Emulator napędu wirtualnego w wersji portable


(Maksymilian) #1

Aby napęd wirtualny działał wymagana jest instalacja sterowników pod system ale czy nie można tego jakość obejść , czy została wydana jakaś wersja programu w wersji portable która bez instalacji pozwoli na zamontowanie obrazu napędu ?