English Translator XT


(Maverick81) #1

witam ! ma ktos moze English Translator XT?

chcialbym sie dowiedziec jakie sa wasze opinie bo zamierzam go kupic

http://www.gamblin.pl/product_info.php/ ... ts_id/1726


(Pawel Bargiel) #2

Witam,

Jest to najlepszy, moim zdaniem, program do tłumaczenia. Jakość tłumaczeń automatycznych jest raczej średnia "kali być, kali mieć", jednak w tym zakresie wydaje mi się, że wiele więcej zdziałać się nie da. Ogólnie jestem zadowolony z zakupu. Bardzo podoba mi się dołączenie pluginu do Firefoxa.

Przykład tłumaczenia automatycznego ENG->PL:

Allocations have yet to be confirmed, but reports suggest only 2,000 seats a day will go to away fans in Adelaide.

Australia leg-spinner Shane Warne has urged Cricket Australia to "make sure they're not home Tests for England".

And CA spokesman Peter Young said: "Aussies should have as good a chance to see their team as we can provide."

Demand for tickets is at an all-time high after England won an Ashes series for the first time in 18 years last summer.

Young said ticket prices and sale dates would be the responsibility of individual state associations and that details had to be finalised before any announcement was made.

"It's the most extraordinary customer interest we've ever encountered," he admitted.

"We hope that lots of UK visitors come - it adds to the colour and excitement. We also hope that they leave lots of their pounds sterling here."

Przydziały mają jeszcze, by zostać potwierdzone, ale sprawozdania sugerują tylko 2,000 miejsc dzień pójdą do daleko fani w Adelaidzie.

I CA rzecznik Peter Młody powiedziany: "Australijczycy powinni mieć jak dobrze szansę, by zobaczyć ich zespół, ponieważ możemy dostarczyć."

Popyt na bilety jest w wysokim poziomie zupełnie czasu po Anglii wygrany Popioły serie pierwszym razem za 18 lat ostatnie lato.

Młody zostawany powiedziany, że bilet wycenia i sprzedaż datuje się byłby odpowiedzialność indywidualnych stowarzyszeń stanu i, że szczegóły musiały być finalised zanim jakieś ogłoszenie zostało zrobione.

"To jest najbardziej nadzwyczajne zainteresowanie klienta, które kiedykolwiek spotkaliśmy," on przyznał.

"Mamy nadzieję, że goście dużo UK przychodzi - to dodaje do koloru i podekscytowania. Również mamy nadzieję, że oni zostawiają dużo ich funta szterling funtów tu."


(Maverick81) #3

bardzo podobnie jak et 3.2

Przydziały mają jeszcze, by zostać potwierdzone, ale sprawozdania zasugerują tylko 2,000 siedzeń dzień pójdą do daleko fani w Adelaidzie.

Australia noga noga - prządka Shane Warne popędził Australię Krykieta, by "zrobić pewny oni są nie domowy Przetestowuje dla Anglii".

I rzecznik CA, którego Peter Młody powiedział: "Australijczycy powinni mieć jak dobrą szansę, by zobaczyć ich zespół jako możemy dostarczyć."

Popyt na bilety jest w all - zmierzyć czas wysoki, gdy Anglia wygrała serię Popiołów pierwszy raz w 18 latach ostatniemu latu.

Młode powiedziane ceny biletu i daty sprzedaży byłyby odpowiedzialnością indywidualnych państwowych stowarzyszeń i, że szczegóły musiały być finalised zanim jakieś ogłoszenie zostało zrobione.

"To jest najbardziej nadzwyczajne zainteresowanie klienta, które kiedykolwiek spotykaliśmy," on umożliwił.

"Spodziewamy się, że wielu Zjednoczonego Królestwa gości przychodzą - to dodaje do koloru i podekscytowanie. Też spodziewamy się, że oni zostawiają dużo ich funta szterling funtów tutaj."