Excel 2007 - Hiperłącza

Mam w Excelu ponad 350 linków, ale nie są jako hiperłącze (na niebiesko - jak się na nie kliknie to od razu włącza się karta) tylko jako tekst.

W formacie:

xxx.com

yyy.com

Jak masowo (a nie pojedyńczo) zmienić je w hiperłącze?

Może napisz stosowne makro?

Właśnie w tym problem, że nie umiem i dlatego zwróciłem się z prośbą o pomoc tutaj.

Jeżeli wszystkie adresy będą się znajdowały w kolumnie A, to proste makro mogło by wyglądać np.tak:

Dim tekst,tekst0 As String

Dim i, j As Integer

For i = 1 To 400

 Range("A" + CStr(i)).Select

tekst = ActiveCell.FormulaR1C1

j = InStrRev(tekst, ".")

If j And Left(tekst, 7) <> "http://" And Len(tekst) - j <= 4 Then

tekst0=tekst:tekst = "http://" + tekst

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=HYPERLINK(" & Chr(34) & tekst & Chr(34) & "," & Chr(34) & tekst0 & Chr(34) & ")"

End If

Next i