Excel 2007


(system) #1

Witam,

mam problem. Nie wiem czy Excel zawiera jakąś funkcje która znalazłaby mi pierwszą pustą komórkę w kolumnie. Pusta komórka ma oznaczać wolny termin w bazie.


(Jharla) #2

:arrow: proste makro

Sub wolny_termin()

  Do While licznik < 65536

    wiersz = wiersz + 1

    If Range("A" & wiersz) = "" Then

      Range("A" & wiersz).Select

      Exit Do

    End If

  Loop

End Sub

i zadziała we wszystkich Excel'ach nie tylko 2oo7


(system) #3

serdeczne dzięki :slight_smile: pozdrawiam :slight_smile: