Excel 2010 i zaokrąglanie wartości

Zaokrąglam wartość danej komórki do dwóch liczb po przecinku. Teraz potrzebuję zmusić Excel 2010 do tego aby zaokrąglał mi również tą wartość w pasku formuły (wartość ta jest przeniesiona z innej komórki)

4d0aab04.jpg

Czy da się tak zrobić?

Lub inaczej.

Wartość, o której pisałem wcześniej, i którą przenoszę z innej komórki jest średnią z kilku jeszcze innych komórek wyliczaną przy pomocy prostej funkcji: =ŚREDNIA(A2:R2)

Może da się napisać formułę aby od razu tutaj Excel zapisywał to z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zaznaczam, że wpisanie liczbowego formatu komórki z dwoma miejscami po przecinku nic nie daje. Nadal w komórce są dwa miejsca po przecinku natomiast w pasku formuły nie.

Każde z tych rozwiązań będzie mnie satysfakcjonować.

Nie mam pojęcia, czy dobrze rozumiem co chcesz zrobić.

Żeby zaokrąglić wynik do dwóch miejsc po przecinku możesz użyć takiej formuły.

=ZAOKR(ŚREDNIA(A2:R2);2)

Jeśli to nie o to chodzi, to przydałby się jakiś przykładowy arkusz Excela (tylko zapisz go tak, żebym mógł otworzyć w Excel 2007).

matzu , dzięki. To jest to czego szukałem.

Po wpisaniu tej formuły w pasku formuły od razu dostaję wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Więc ni potrzebuję dalszej kombinacji z ustawianiem wartości liczbowej w danej komórce. A było mi to niezbędne do dalszych obliczeń z dokładnością do dwóch po przecinku.

Nie ma za co.