Excel 2010. Pytanie o możliwe opcje w komórce


(ak6) #1

Potrzebuję zrobić prosty formularz w excel 2010, który zapiszę następnie w CSV rozdzielony przecinkami i zaimportuję do pewnego programu.

W jednej z komórek muszę wpisać po jednej literze i wstawić spację. Następnie osoba, która będzie wypełniała formularz powinna po tej spacji dopisać sobie swoją opcję. Moje pytanie brzmi: czy mogę zablokować w jakiś sposób dane, które ja wstawiłem w tą komórkę, tak aby osoba wypełniająca formularz nie skasowała ani tej litery ani spacji a jedynie miała możliwość dopisać coś dalej do tej komórki?

Zaznaczam od razu, że nie mogę wstawić litery i spacji w inną komórkę, gdyż po zapisaniu pliku do CSV wstawiane są przecinki tam gdzie ma ich nie być i po imporcie do mojego programu wychodzą kwiatki. Wszystko to ma być zapisane w jednej komórce.

Ewentualnie jeszcze lepszym rozwiązaniem dla mnie, ale chyba trudniejszym do uzyskania, byłaby możliwość wyboru zadanych wcześniej opcji, w następujący sposób:

  1. wypełniający formularz klika w komórkę

  2. wyświetlają mu się opcje do wyboru: "L określona" "L nieokreślona" "L wpisz własną"

  3. po kliknięciu w "L określona" zostaje w komórce "L określona", podobnie z drugą opcją (to jest łatwe - wiem jak to zrobić) ale po kliknięciu w "L wpisz własną" pojawia się w tej komórce litera L oraz spacja i wypełniający formularz dopisuje resztę sam (czyli to samo co chcę uzyskać powyżej)


(Pablo_Wawa) #2

A dlaczego nie możesz mieć w jednym arkuszu danych do wprowadzania, a w drugim przy pomocy formuły uzyskiwać dane wynikowe sformatowane we właściwy sposób?

Poza tym nawet w CSV można stosować przecinki czy średniki, ale wtedy (wszystkie) dane należy umieszczać w cudzysłowach (należy o to samemu zadbać, bo Excel tego nie zrobi).


(ak6) #3

To nie rozwiąże mojego problemu, czyli obawy, że wypełniający formularz mogą, chcący lub niechcący, usuwać z tej komórki te pojedyncze, wpisane przeze mnie litery. Komórek tego typu w jednym formularzu będzie 400 i chciałbym uniknąć konieczności każdorazowego kontrolowania czy dane wpisane są prawidłowo i czy nic nie zostało usunięte.

Cała procedura musi być maksymalnie uproszczona.


(Pablo_Wawa) #4

To chyba musisz zaprząc do pracy makra, dzięki którym będziesz miał kontrolę nad tym, co jest wpisywane.

http://forum.dobreprogramy.pl/excel-zliczenie-ilosci-zmian-wartosci-komorki-t530775.html#p3319182