[Excel] - mnożenie komórek


(Lucyfer) #1

Mam w komórce wartość 2 szt. , w drugiej wpisuje cene 15 zł. Pisze formułe, która mnoży jedną komórkę przez drugą. Jak zrobić, żeby Excel obliczył wartość 30zł, a nie wyświetlał błąd (excel nie rozumie zapisu szt. )?


(Monczkin) #2

Excel zapis komórek rozumie, pod warunkiem, że są prawidłowo wpisane wartości.

F1 przy otwartym exelu


(Utrivv) #3

zawsze też możesz wpisać coś w stylu

lewy( a$ ;dł( a$ )-5) * b$

zakładając że wpis ma zawsze ten sam format (czyli w tym wypadku liczba + " "(spacja) + "szt."

dł(a$) sprawdza ile jest znaków w polu a lewy() wycina z pola wszystkie znaki od lewej strony aż do spacji


(M Zganiacz) #4

W komórki wpisuj tylko wartość bez tekstu szt. czy zł. Tylko nagłówki nazwij np. Ilość, cena.

w trzeciej komórce wpisz formułę typu a2*b2 i będzie ci liczył. komórkę trzecią sformatuj jako walutową i będziesz miał ZŁ.

przykład:

Ilość | cena | wartość

2 | 15 | =a2*b2