Excel - tekst


(Fisk1989) #1

Jak wstawić przerwe między 'B' a 'J'

http://fisk.za.pl/1_tekst.xls


(Maniooo666) #2

Witam,

Najproście umieszczając w jakiejś komórce spację ( ' ) i zrobić tak, jak już jest zrobione, czyli:

=ZŁĄCZ.TEKSTY(FRAGMENT.TEKSTU(A7;1;1);FRAGMENT.TEKSTU(A5;1;1);FRAGMENT.TEKSTU( B7;1;1))

Działa.