Excel-wykre- częstotliwości występowania słów w kolumnie


(system) #1

Witam!

Mam dane zgromadzone w kolumnach. Pierwszy wiersz w kolumnie to opis, a w kolumnach masz powtarzające się słowa/zwroty/liczby, typu:

Jak zrobić wykres, którzy przedstawi częstotliwość występowania poszczególnego słowa/zwrotu/liczby w danej kolumnie?


(Wielos12) #2

pod ostatnim wyrazem wykorzystaj funkce

=licz

=licz.jeżeli

strukturę i postać tej funkcji znajdziesz w: wstaw/funkcja

tam są wszystkie funkje opisane.

generalnie używam OpenOffice a nie produktu microsoftu


(system) #3

dzięki, tylko, że jest to trochę pracochłonne.

Ma ktoś inny pomysł?