Exeki w Documents and settings


(Daris91) #1

Tak wygląda lista plików exe z folderu C:\Documents and Settings[moja nazwa użytkownika]

----h- 43008 30-Oct-109 16:49 bwwmown.exe

a---h- 13824 29-Oct-109 15:32 dgod.exe

----h- 27648 21-Oct-109 15:52 rwn.exe

----h- 27648 23-Oct-109 15:39 vpso.exe

Wszystkie te pliki są ukryte. Wie ktoś może co to są za pliki i czy są one związane z jakimiś wirusami? bwwmown.exe uruchamia się prawdopodobnie ze startem systemu (zawsze widnieje w procesach), do tego dochodzi dziwny svchost.exe (uruchomiony jako mój użytkownik) Eksport logu z Process Explorera:

Process	PID	CPU	Description	Company Name

System Idle Process	0	71.88		

 Interrupts	n/a Hardware Interrupts	

 DPCs	n/a	1.56	Deferred Procedure Calls	

 System	4	3.13		

 smss.exe	536 Menedżer sesji Windows NT	Microsoft Corporation

  csrss.exe	624	1.56	Client Server Runtime Process	Microsoft Corporation

  winlogon.exe	648 Aplikacja logowania systemu Windows NT	Microsoft Corporation

  services.exe	692 Usługi i aplikacja Kontroler	Microsoft Corporation

   ati2evxx.exe	860 ATI External Event Utility EXE Module	ATI Technologies Inc.

   svchost.exe	876 Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation

   svchost.exe	992 Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation

   svchost.exe	1028 Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation

   svchost.exe	1084 Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation

   svchost.exe	1132 Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation

   spoolsv.exe	1348 Spooler SubSystem App	Microsoft Corporation

   ekrn.exe	1476 ESET Service	ESET

   jqs.exe	1540 Java(TM) Quick Starter Service	Sun Microsystems, Inc.

   alg.exe	2052 Application Layer Gateway Service	Microsoft Corporation

  lsass.exe	704 LSA Shell (Export Version)	Microsoft Corporation

  ati2evxx.exe	1820 ATI External Event Utility EXE Module	ATI Technologies Inc.

  bwwmown.exe	1884 Bjltm Application	

explorer.exe	1912 Eksplorator Windows	Microsoft Corporation

 TSVNCache.exe	2036 TortoiseSVN status cache	http://tortoisesvn.net

 egui.exe	212 ESET GUI	ESET

 daemon.exe	284 DAEMON Tools Lite	DT Soft Ltd

 aqq.exe	308 AQQ Communicator	Creative Team S.A.

 opera.exe	2840	14.06	Opera Internet Browser	Opera Software

 ctfmon.exe	328 CTF Loader	Microsoft Corporation

 wmplayer.exe	1216	3.13	Windows Media Player	Microsoft Corporation

 taskmgr.exe	3760 Menedżer zadań systemu Windows	Microsoft Corporation

 procexp.exe	1564	4.69	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinternals.com

 cmd.exe	1572 Procesor poleceń systemu Windows	Microsoft Corporation

 pn.exe	2228 Programmer's Notepad 2	Simon Steele (Echo Software)

svchost.exe	240 Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation

(MaRa) #2

W Documents and settings często są śmieci po instalacji programów, bo tam instalatory rozpakowują swoją zawartość. Czasem te pliki potrzebne są do aktualizacji czy odinstalowania programu.


(Daris91) #3

Problem w tym, że to siedzi w autostarcie. Usunąłem te pliki (wcześniej zakończyłem proces bwwmown.exe, bo się tego pliku nie dało usunąć) i teraz po zalogowaniu dostałem komunikat: Nie można odnaleźć pliku C:\Documents and Settings\Darek\dgod.exe (mniej więcej coś takiego było, nie pamiętam dokładnie). Jednak problem jest w tym, że nie wiem gdzie wpisy tych programów się znajdują, msconfig ich nie pokazuje.