Explore.exe iexplore.exe


(Piotrek150991) #1

Witam

Komputer co jakis czas przy wlaczaniu wyswietla komunikat o bledzie explore.exe. Po czym wszystk z pulpitu znika i musze resetowac komputer.Podobny problem mam z IE podczas przegladania internetu pojawia sie blad o iexplore.exe i przegladarka sie wylacza.Pomocy nieiwem co robic ;/ NA wszelki wypadek zalacze logi.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:47:29, on 2009-07-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe

C:\DOCUME~1\Piotrek\USTAWI~1\Temp\oustca.exe

C:\DOCUME~1\Piotrek\USTAWI~1\Temp\ugysyy.exe

C:\DOCUME~1\Piotrek\USTAWI~1\Temp\winodfc.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [PWRISOVM.EXE] D:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

--

End of file - 2545 bytes

"Silent Runners.vbs", revision 59, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"PWRISOVM.EXE" = "D:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" ["PowerISO Computing, Inc."]

"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k"

"UserFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -u"

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}" = "PowerISO"

-> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

HKLM\SOFTWARE\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

PowerISO(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"

-> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]

HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

PowerISO(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"

-> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]

HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

PowerISO(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"

-> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]

Group Policies {policy setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Remove Task Manager}

"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Prevent access to registry editing tools}

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}

"EnableLUA" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{User Account Control: Run All Administrators In Admin Approval Mode}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

00000000000#\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) # range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 1 - 3

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 4 - 5

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


<> The running services cannot be counted.

Presence of a spyware service is suspected.

The script has been forced to exit.

---------- (launch time: 2009-07-06 10:41:14)

<>: Suspicious data at a malware launch point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 77 seconds, including 1 second for message boxes)

Z góry dieki za pomoc [-o<


(Henio Mazurek) #2

Niestety to wygląda na Sality. Żeby się upewnić wklej log z OTL, jak nie ruszy to z DDS.

http://www.searchengines.pl/index.php?s ... t&p=392369

Log wklej na www.wklej.org a tutaj link.


(Piotrek150991) #3

a co to sa te Sality ? to cos powaznego ? da sie to naprawic ?

Log z OTL : http://www.wklej.org/id/116859/


(Henio Mazurek) #4

Niestety Sality jest

Praktycznie niewyleczalne. Można próbować wyjść z tego bez formatu wszystkich partycji ale to się rzadko zdarza. Tutaj masz opisane jak próbować to zwalczyć bez formatu (u dołu)

http://www.searchengines.pl/Infekcje-pl ... 22692.html


(Piotrek150991) #5

chyba jednak zrobie format, ale czy jak sformatuje wszystkie partycje to jest szansa, ze problem zniknie ?


(Henio Mazurek) #6

Tak, nie zapomnij, że pamięci przenośne również powinieneś sformatować.


(Piotrek150991) #7

Po formacie i skanowaniu ESET-em problemy ustąpiły.

Tylko czasem podczas przegladania internetu wyskakuje błąd:

AppName: iexplore.exe AppVer: 6.0.2900.2180 ModName: mshtml.dll

ModVer: 6.0.2900.2180 Offset: 00052d7d

Moje logi obecnie wygladaja tak:

http://www.wklej.org/id/118514/

http://www.wklej.org/id/118515/

http://www.wklej.org/id/118518/

http://www.wklej.org/id/118519/

Prosze o przeanalizowanie logów, z gory dzieki za pomoc :slight_smile:


(Henio Mazurek) #8

Oświadczam, że wirusów nie ma.

Uaktualnij IE do najnowszej wersji.