Explorer.exe blad, zawiesza sie komp


(Mateusz12g) #1

Chyba zlapalem jakiegos syfa z internetu. Gdy wlanczam mozille wyskakuje blad explorer.exe po czym komp sie zawiesza. Czasami w trayu wyskakuje dymek z informacja ze opera.exe jest uszkodzony. Na szczecie moge do was napisac z opery.

Log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:30:18, on 2008-08-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Nonbrand\802.11g Wireless LAN PCI Card Driver and Utility\RtWlan.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\programy\Programy\hijack\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DXDllRegExe] dxdllreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_05] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_06] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp" (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: 802.11g Wireless LAN PCI Card Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


--

End of file - 5292 bytes

Prosze o pomoc i pozdrawiam.


(adam749) #2

Spróbuj przeinstalować Operę. Zrób Standardową Diagnostyke: Firefox.

Przywróć plik explorer z konsoli odzyskiwania. Odpal kompa z płytki Windy, potem konsola odzyskiwania i wpisz:

gdzie F:\ to jest napęd, a C:\ dysk systemowy.


(huber2t) #3

fix w hijackthis

Podaj log z Combofix


(Mateusz12g) #4

Dzięki wielkie za pomoc. Przywracanie eplorera z konsoli nic nie pomoglo, ale uruchomienie ewido scanna tak. Cos tam znalazl i usunal i jest dobrze juz. Podam jeszcze skany:

ComboFix 08-08-07.05 - Anna Jaskólska 2008-08-08 12:21:01.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.494 [GMT 2:00]

Running from: D:\programy\Programy\combofix\ComboFix.exe

 * Created a new restore point


[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\WINDOWS\olinkinfo.dll

C:\WINDOWS\system32\msssc.dll


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-07-08 to 2008-08-08 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2008-08-08 13:27 . 2004-08-04 02:44	1,033,728	--a------	C:\WINDOWS\explorer.exe

2008-08-05 22:36 . 2008-08-05 22:36	106,496	--a------	C:\WINDOWS\DIIUnin.exe

2008-08-05 22:36 . 2008-08-05 22:38	25,200	--a------	C:\WINDOWS\DIIUnin.dat

2008-08-05 22:36 . 2008-08-05 22:36	2,829	--a------	C:\WINDOWS\DIIUnin.pif

2008-08-04 16:28 . 2008-08-08 11:34

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:26:10, on 2008-08-08 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Nonbrand\802.11g Wireless LAN PCI Card Driver and Utility\RtWlan.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\Program Files\Opera\Opera.exe D:\programy\Programy\hijack\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O4 - HKLM..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe" O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" O4 - HKLM..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - HKCU..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_04] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nlpo_04] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: 802.11g Wireless LAN PCI Card Utility.lnk = ? O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Diablo II Close Game Server (D2GS) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\Anna Jaskólska\Pulpit\D2GS-111b\D2GSSVC.exe (file missing) O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe -- End of file - 5554 bytes


(Gutek) #5

Wklej do Notatnika:

Driver::

D2GS

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo oraz skan http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16t=253052