Explorer.EXE i 99 CPU


(Ravxp) #1

Witam. Już od dawna bardzo muli mi komputer. Dokładniej chodzi o to, że przy zwykłym przeglądaniu folderów Explorer.EXE nagle zużywa 100%. Przykład: jestem na Pulpicie i klikam ikonke Mój komputer. Ikony na pulpicie zanikają wszystko sie ścina a gdy wchodze dalej na jaka partycje np C lub D i dalej dalej to jest coraz gorzej i trzeba zaczekac aż sie ten proces uspokoi. Żadnego wirusa niemam. Używam windowsa XPP z SP2. Wiem ,że jeszcze paru ludzi miało podobny problem ale niemogłem rozwiązac tego mojego problemu. Czy ktoś mógłby mi pomóc ? Niewiem czy to pomoże ale wklejam loga z Hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:32:41, on 2006-03-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

C:\Program Files\Borland\Interbase\bin\ibserver.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\LClock\lclock.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

E:\MAGAZYNEK\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen 3.5] "C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe" /nosplash

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{185321A8-2986-4D13-99E4-019AA5375FD7}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{185321A8-2986-4D13-99E4-019AA5375FD7}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{185321A8-2986-4D13-99E4-019AA5375FD7}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - msctl32.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\wbsrv.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - C:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

Z góry thx za pomoc


(Arek F.) #2

Spróbuj czegoś takiego:

 1. Włóż płytę CD Windows XP SP2 do CD-ROMU

 2. CTRL+ALT+DEL, zakładka Procesy

 3. Zamknij proces explorer.exe (wszystko z pulpitu zniknie- nie przejmuj się :lol: )

 4. Przejdź na zakładkę Aplikacje -> Nowe zadanie…

 5. Wpisz cmd

 6. W czarnym oknie piszesz expand X:\i386\explorer.ex_ Z:\Windows\explorer.exe

Gdzie X to literka CD-ROMU a Z dysk na którym masz zainstalowanego Windowsa

 1. Zamknij czarne okno

 2. W Menedżerze zadań -> Nowe zadanie…

 3. Wpisz explorer.exe

 4. Poczekaj na sprawdzenie loga bo na tym się (jeszcze :lol: ) nie znam :wink:


(L.B.G.) #3

Nie dzieje sie tak jak chcesz otworzyc jakis folder w ktorym sa limy,teledyski jezeki tak to:

Uruchamiamy edytor rejestru (start uruchom regedit) otwieramy po kolei HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{87D62D94–71B3–4b9a–9489–5FE6850DC73E} i usuwamy podklucz InProcServer32


(Gutek) #4

daj log z Silenta

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw roszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako FIX.REG

To może być ROTKITT

Start do Konsoli Odzyskiwania i wprowadź komendy:

DISABLE i386p

CD C:\WINDOWS\system32\drivers

DEL i386p.sys

EXIT

Finalnie zapuszczenie Registry Search Tool na szukanie słowa i386p. Typowe wyniki to będzie coś w stylu:

Start >>> Uruchom >>> regedit i z prawokliku skasować klucze I386P i LEGACY_I386P. Pamiętaj o nadaniu Uprawnień dla kluczy LEGACY przed ich kasacją!

źródło forum SE


(Ravxp) #5
 • nie, nie wazne co przeglądam - czy zdjęcia czy folder z innymi folderami to to i tak sie dzieje

Oto on:

"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"LClock" = "C:\Program Files\LClock\lclock.exe" [null data]

"Gadwin PrintScreen 3.5" = ""C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe" /nosplash" ["Gadwin Systems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]

"ABmenu" = "C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe" ["ArcaBit"]

"ABREGMON" = "C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe" ["ArcaBit"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = "IeCatch2 Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll" ["Amaze Soft"]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = "Google Toolbar Helper" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}" = "WebCheck"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ws819212.dll" [file not found]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office 2007\Office12\msohev.dll" [MS]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real Alternative\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}" = "ICQ Lite Shell Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

"{2F5AC606-70CF-461C-BFE1-734234536262}" = "WindowBlinds CPL Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbui.dll" ["Stardock.Net, Inc"]

"{64BC5640-700F-4E7E-8462-D3092DD74B0F}" = "VDMSound LaunchPad"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Documents and Settings\Rav\Pulpit\Charakterograf\Charakterograf\Emulacja Dos'a\VDMSLaunchPad.v1.0.0.7\LaunchPad.dll" [file not found]

"{46E22146-59C0-4136-9233-52E412E2B428}" = "EzCddax extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Easy CD-DA Extractor 9\ezcddax9.dll" [null data]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}" = "Microsoft Office Metadata Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]

"{C41662BB-1FA0-4CE0-8DC5-9B7F8279FF97}" = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]

"{7A4097B2-6022-4670-995F-DA363EBF947F}" = "Custom shell context menu extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shctxex.dll" [empty string]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"WebCheck" = "{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ws819212.dll" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

INFECTION WARNING! "AppInit_DLLs" = "wbsys.dll" ["Stardock.Net, Inc"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! WBSrv\DLLName = "C:\PROGRA~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\wbsrv.dll" ["Stardock"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

ArcaVir\(Default) = "{39D48A26-EB1E-494c-973B-DDF4B2BEFE3F}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ArcaShl.dll" [null data]

Custom shell context menu extension\(Default) = "{7A4097B2-6022-4670-995F-DA363EBF947F}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shctxex.dll" [empty string]

EzCddax\(Default) = "{46E22146-59C0-4136-9233-52E412E2B428}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Easy CD-DA Extractor 9\ezcddax9.dll" [null data]

ICQLiteMenu\(Default) = "{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

Custom shell context menu extension\(Default) = "{7A4097B2-6022-4670-995F-DA363EBF947F}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shctxex.dll" [empty string]

ICQLiteMenu\(Default) = "{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

ArcaVir\(Default) = "{39D48A26-EB1E-494c-973B-DDF4B2BEFE3F}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ArcaShl.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Rav\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\NUMBER~1.SCR" (NumbersScreensaver.scr) ["Aone Software"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 21

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


"{855F3B16-6D32-4FE6-8A56-BBB695989046}" = "ICQ Toolbar" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll" ["ICQ Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]


"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


Explorer Bars


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\ = "&Research"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0005-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Research"


{B863453A-26C3-4E1F-A54D-A2CD196348E9}\

"ButtonText" = "ICQ Lite"

"MenuText" = "ICQ Lite"

"Exec" = "C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe" ["ICQ Ltd."]


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe" ["Amaze Soft"]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\


Missing lines (compared with English-language version):

"{855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046}" = "ICQ Toolbar" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll" ["ICQ Inc."]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


ArcaBit NetMonitor, ABNetMon, "C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe" ["ArcaBit sp. z o.o."]

ArcaScan, ArcaScan, "C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe" ["ArcaBit"]

ArcaVir Monitor, ArcaMonSvc, "C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe" ["ArcaBit"]

InterBase Server, InterBaseServer, "C:\Program Files\Borland\Interbase\bin\ibserver -s" ["Inprise Corporation"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

STI Simulator, STI Simulator, "C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe" [null data]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]

Monitor 2 języka BJ\Driver = "CNBJMON2.DLL" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 57 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 17 seconds.

---------- (total run time: 116 seconds)

Zrobiłem i dodałem informacje do rejestru

To co proponuje arqi1216 to wypróbuje jezeli nic nie pomoze

A jeżeli to jest Rootkit to moze pomoze program Rootkit Revealer

Konsoli odzyskiwania to narazie dla mnie czarna magia…


(Ravxp) #6

Walka do końca a nie format - to odpada - za duzo potem jest roboty. Formata robie tylko w ostatecznosci czyli jak jush komputer sie nie chce właczyć. :slight_smile:


(Alien279) #7

Metoda L.B.G. w moim przypadku pomogła :smiley: . Mulenie kompa zaczynało sie w tedy kiedy otwierało sie folder z filmem i w tedy proces explorer.exe dawał około 100% użycia CPU.


(sdar) #8

Daruj sobie takie “porady”