Explorer.exe się nie uruchamia


(Devonaire) #1

Hej,

 

przy próbie uruchomienia explorer.exe wyskakuje mi taki oto błąd:

 

yf2e2me.jpg

 

Mógłby ktoś mi poradzić co zrobić aby naprawić ten problem?


(Agatonster) #2

VenGyr

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.


(Atis) #3

http://forum.dobreprogramy.pl/nowy-log-obowiązkowy-farbar-recovery-scan-tool-t478727/


(Atis) #4

Odinstaluj McAfee Security Scan.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

(McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exe
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing.
BHO-x32: MSS+ Identifier -> {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll (McAfee, Inc.)
FF Extension: No Name - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi [2014-04-04]
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exe [289256 2014-04-09] (McAfee, Inc.)
R1 {c5e48979-bd7f-4cf7-9b73-2482a67a4f37}Gw64; C:\Windows\System32\drivers\{c5e48979-bd7f-4cf7-9b73-2482a67a4f37}Gw64.sys [61584 2014-08-12] (StdLib)
R4 IOMap; \??\C:\Windows\system32\drivers\IOMap64.sys [X]
C:\Windows\System32\drivers\{c5e48979-bd7f-4cf7-9b73-2482a67a4f37}Gw64.sys
C:\found.000
C:\Program Files\McAfee Security Scan
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Devonaire) #5

http://wklej.org/id/1449895/

 

http://wklej.org/id/1449898/


(Atis) #6

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

() C:\Users\AcheroN\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\wmpnetwk.exe
HKU\S-1-5-21-127878809-2528198850-2120882679-1000\...\Run: [Windows Media Player Network Sharing Service] => rundll32 "C:\Users\AcheroN\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\wmpnetwk.dll",_EntryPoint_RunDll32@16
C:\Users\AcheroN\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\wmpnetwk.dll

Uruchom FRST i kliknij Fix. Póxniej skasuj folder C:\FRST

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Devonaire) #7

http://wklej.org/id/1449933/

 

http://wklej.org/id/1449936/

 

ze skasowaniem problemu mam problem, gdyż pyta o uprawnienia administratora(?)


(Atis) #8

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

DeleteQuarantine:
CMD: rd /s /q C:\FRST

Uruchom FRST i kliknij Fix.


(Devonaire) #9

http://wklej.org/id/1449967/


(Atis) #10

Nie widać nic szkodliwego, więc nie potrzeba nowych logów.


(Devonaire) #11

Explorer.exe dalej nie działa.


(Atis) #12

Najlepiej napisz w jaki sposób spowodowałeś ten problem.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

SetDefaultFilePermissions: C:\Windows\explorer.exe
SetDefaultFilePermissions: C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
CMD: sfc /scanfile=C:\Windows\explorer.exe
CMD: sfc /scanfile=C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe

Uruchom FRST i kliknij Fix.