Explorer.exe

System bootuje się bardzo szybko ale do pulpitu… Nie wyświetlają się ikony/pasek startu itp. itd. Działo za to menedżer zadań Windows, kiedy dam aby moje konto zostało wylogowane i następnie klikne aby się zalogowało wtedy ujrze ikony/pasek startu itp. itd. To jest jedyny sposób aby system mi się załączył. Wiem że coś się stało z explorer.exe ale nie wiem czy jest jakiś sposób aby to naprawić? Gry również mi się nie załączają oraz inne aplikacje np. Quick Time… Proszę o pomoc…

Pozdrawiam!

a jak z wirusami … ?? moze log :

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654:wink:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:19:46, on 2006-03-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

D:\PROGRAMY\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

D:\Pobrane\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://adtest.gadu-gadu.pl/clickaudio.asp?adid=-6;url=http://naglos.gadu-gadu.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D9B7CF5B-E203-448D-AFB3-AE644D126C12}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: winhld32 - winhld32.dll (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe