Expressivo i nagrywanie z nim filmów


(Dblegendos) #1

Czy istnieje możliwość aby espressivo, który czyta napisy w jakiś sposób nagrał się z w filmie, ale tak abym nie musiał go oglądać?


(Dawidd92) #2

Możesz sobie pójść np. na spacer, jak się będzie odtwarzał film.