F8 podczas uruchamiania systemu i wybór "disable driver signature"


(Djzon) #1

F8 podczas uruchamiania Win 7 i wybór "disable driver signature". Co znaczy ta opcja?


(Veers) #2

To znaczy że system podczas startu ma zezwolić na użycie sterowników bez podpisu certyfikatu.