Famomuhabu - trojan?

od dwoch dni probuje usunac to dranstwo. bezskutecznie. probowalem juz roznych programow ale nie moge tego usunac.

zalaczam loga z Hijack This, prosze o pomoc

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:05:40, on 2009-02-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\FlashGet.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 


http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 


http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 


http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 


Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - 


{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 


7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget2 urlcatch - {1F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF1} - 


C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\bhoCATCH.dll

O2 - BHO: (no name) - {b2b2c9c4-e2b0-4afc-a566-914bba1c4e98} - 


[color=#FF0000]C:\WINDOWS\system32\widamibo.dll (file missing)[/color]

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall 


Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE 


C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [CPM07346072] Rundll32.exe 


[color=#FF0000]"c:\windows\system32\jabihoju.dll",a[/color]

O4 - HKLM\..\Run: [famomuhabu] Rundll32.exe 


[color=#FF0000]"C:\WINDOWS\system32\yohilite.dll",s[/color]

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program 


Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [famomuhabu] Rundll32.exe 


[color=#FF0000]"C:\WINDOWS\system32\yohilite.dll",s (User 'USŁUGA LOKALNA')[/color]

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [famomuhabu] Rundll32.exe 


[color=#FF0000]"C:\WINDOWS\system32\yohilite.dll",s (User 'USŁUGA SIECIOWA')[/color]

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC 


Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC 


Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'Default user')

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - 


C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: 


[color=#FF0000]c:\windows\system32\jabihoju.dll,C:\WINDOWS\system32\pokupibo.dll[/color]

O21 - SSODL: SSODL - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - 


[color=#FF0000]c:\windows\system32\jabihoju.dll[/color]

O22 - SharedTaskScheduler: STS - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - 


[color=#FF0000]c:\windows\system32\jabihoju.dll[/color]

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - 


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil 


Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil 


Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil 


Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program 


Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - 


C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - 


C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity 


Solution\ServiceLayer.exe


--

End of file - 4445 bytes

A mógłbyś dać log z ComboFixa?

===========

K.

zaraz zrobie

Dodane 05.02.2009 (Cz) 13:48

log z combofix umiescilem tutaj:

http://chomikuj.pl/adres4t

Wklej do Notatnika :

File::

c:\windows\system32\wuvoseti.dll

c:\windows\system32\vimuvayo.dll

c:\windows\system32\rivesogo.dll

c:\windows\system32\mavasoze.dll

c:\windows\system32\gugatemi.dll

c:\windows\system32\jabihoju.dll

c:\windows\system32\pokupibo.dll


Driver::

JGH

MTFQ


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

"Notification Packages"=hex(7):73,00,63,65,00,63,00,6C,00,69,00,00,00,00,00

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

– podobnie jak na tym obrazku –>cfscript10gm1.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log). Daj ten log.

jessi

nowy log combofix http://chomikuj.pl/adres4t

Wg mnie - jest czysto.

  1. Usuń kopie “wirusów” z folderu “System Volume Information” poprzez chwilowe wyłączenie “Przywracania Systemu”:
  1. Usuń ręcznie folder C:** Qoobox**.

jessi

bardzo dziekuje za pomoc, teraz faktycznie jest czysto :smiley:

mam jeszcze takie pytanie - co to bylo? rootkit, trojan czy cos innego. nie wykrywal go zaden antyvirus(probowalem 4)

z gory dziekuje i pozdrawiam

To była jedna z wersji Trojana VUNDO/VIRTUMONDE.

Taką infekcję powinien widzieć każdy Antivirus - aż dziwne, że u Ciebie nie widział żaden.

jessi