Faster Lights ads - prośba o pomoc

Przez nieroztropność jednego z domowników na komputerze domowym pojawiło sie oprogramowanie skutecznie uniemożliwiające korzystanie z przeglądarki i poprzez spadek wydajności całego koputera. Próbowałem poradzić sobie z tym znanymi mi narzędziami, bez efektów.  

 

Proszę o pomoc w odzyskaniu funkcjonalności komputera.

 

FRST: http://wklej.to/P9doM

Addition: http://wklej.to/8ILPc

 

Dziękuję za wszelką pomoc.

 

CM

Zaloguj się jako administrator.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-3359831191-3017186456-407372910-1000\...\Run: [] => [X]
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
URLSearchHook: [S-1-5-21-3359831191-3017186456-407372910-1001] ATTENTION ==> Default URLSearchHook is missing.
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3359831191-3017186456-407372910-1000 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
FF Extension: Faster Light 1.0.1 - C:\Users\Dom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sfq9tfrm.default\Extensions\{8fb4e628-35c6-4275-89be-ce3462febcc4}.xpi [2014-12-29]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2015-02-08 17:53 - 2015-02-08 17:58 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Dziękuję za szybką odpowiedź !

 

Fixlog: http://wklej.to/mND0q

FRST: http://wklej.to/7cPax

Przecież napisałem, że musisz zalogować się jako administrator.

Przed wykonaniem jakichkolwiek kroków nadałem kontu (które w momencie publikacji tematu miało uprawnienie usera) status administratora. Czy mam powtorzyć wskazane przez Ciebie kroki na drugim koncie ?