Ferie- od kiedy?!


(Lksstudzionka) #1

Od kiedy są ferie zimowe w województwie Śląskim?! :stuck_out_tongue:


(system) #2

Na śląsku są od 30 stycznia do 12 lutego :slight_smile:

źródło: http://ko.katowice.uw.gov.pl/


(M Kupczynas) #3

Terminy ferii zimowych w różnych województwach:

16-29 I - Dolnośląskie,Łódzkie,Mazowieckie,Opolskie,Zachodniopomorskie

23 I-5 II - Podlaskie

30 I-12 II - Lubelskie,Podkarpackie,Pomorskie,Śląskie,Warmińsko-Mazurskie

13-26 II - Kujawsko-Pomorskie,Lubuskie,Małopolskie,Świętokrzyskie,Wielkopolskie.


(fiesta) #4

Przypominam że pytanie brzmiało:

Tak że wszystkie OTy :arrow: KOSMOS

Odpowiedź udzielona więc zamykam.