FF22a1 x32 mediaPlaybackRate.accesskey


(Masaj) #1

Nie mogę uruchomić FF22a1 x32 klikam ikonę i wyskakuje taki błąd i program w ogóle nie startuje, pojawia się tylko duże okno z tym błędem i koniec.:


(manieKMP) #2

Używasz spolonizowanej wersji (“niestandardowej” en-us)? No to czeka Ciebie trochę roboty, bo w takiej wersji pliki lokalizacyjne nie trybią i jest potrzebna “ręczna” ich poprawka, poprzez pobranie paczki lokalizacyjnej (podany xpi zapisz np. na pulpit) i skopiowania z niej odpowiedniej zawartości w odpowiednie miejsce.

Teraz pokrótce:

  • z pobranego pliku wyciągnij katalog “pl” (_firefox-22.0a1.pl.langpack.xpi\chrome\pl\locale\pl_), w którym znajdują się poniższe katalogi:
  • przejdź do katalogu z Fx i odnajdź tam plik o nazwie omni.ja (plik jest swego rodzaju archiwum…) wejdź w niego i przedrzyj się do _omni.ja\chrome\pl\locale\pl_ (znajdują się w tym miejscu te same katalogi co podane wyżej)

Teraz należy przekopiować podane katalogi w dane miejsce.

“Zabawy” dokonujesz przy wyłączonym Fx, po zakończeniu przeglądarka ruszy, jeśli tak się niestanie, to gdzieś popełniłeś błąd :wink:

PS. Ułatwieniem w “żonglerce” może być total commander


(Masaj) #3

Nie ma tam lokalizacji pl, jest tylko lv, więc dodałem pl do archiwum i zapisałem tak plik omni.ja , niestety ff nie chce się dalej uruchomić bo wywala takie cuś:


(manieKMP) #4

Aj, pomyłka (u siebie robiłem dla pl, bo używam polskiej wersji), musisz pobrać lokalizację jakiej normalnie używasz (nie jest to polska, tylko bodaj łotewska wersja).

Innymi słowy wsio jak poprzednio z tym że zamiast “pl” robisz to samo dla “lv”

Paczka lv:

http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/ … ngpack.xpi


(Semtex) #5

Nie trzeba kombinować, patch wylądował dziś w nocy, prawdopodobnie, dziś będzie dostępna naprawiona wersja, trzeba będzie ją tylko ręcznie pobrać z ftp.

Bug dotyczący poprawki: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=851793