FIFA05 Replays


(Canaletto) #1

Czy istnieje jakiś program, który pokaże mi powtórki z FIFY, bez włączania gry ?


(P@WEŁ_1990) #2

to chyba niemozliwe pierwszy raz o takim czyms slysze


(Myszonus) #3

nie ma .............. niestety