FileACL - skąd wziąść najnowszą wersję?


(XOR) #1

Jak  w temacie. skąd wziąść najnowszą wersję fileACL.exe dla Windows. W wynikach wyszukiwania na stronie M$ nie znajduje tego dodatku.