Film jest niedostępny w Twoim kraju - co zrobić?

w jaki sposób można ominąć na youtubie komunikat:

O tak na przykład

http://ctunnel.com