Firefox - drugi toolbar


(1blueinferno) #1

Jak dodać drugi Toolbar do Firefoxa?