Firefox nie uruchamia się


(Thekonrad) #1

Bardzo proszę o pomoc w sprawie Mozilli Firefox, nie uruchamia się. Aktualnie posiadam wersję 3.5 tego programu, za pomoc będę ogromnie wdzięczny. Stało się to praktycznie z dnia na dzień, wczoraj nic takiego na komputerze nie robiłem, jedynie to, co zwykle. Dodam jeszcze, że po próbie włączenia programu widnieje on w menedżerze zadań, lecz nie pokazuje się. Próbowałem przeinstalowywać ale nadal nic. Zauważyłem, że IE chodzi, ale baaardzo wolno. Czytałem już podobne tematy ale niestety nic dotąd nie pomogło. Do tego tematu dodaje mój log z HiJackThis.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:06:51, on 2009-07-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16850)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Rohos\agent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe

C:\WINDOWS\svchost.pif

C:\WINDOWS\system32\ncfpsys.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\[programy]\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\hattric\smss.exe

C:\Program Files\GIGABYTE\Gamer HUD\HUD.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

H:\HiJackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2077543

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll

R3 - URLSearchHook: ToggleEN Toolbar - {038cb5c7-48ea-4af9-94e0-a1646542e62b} - C:\Program Files\ToggleEN\tbTog1.dll

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - (no file)

O2 - BHO: ToggleEN Toolbar - {038cb5c7-48ea-4af9-94e0-a1646542e62b} - C:\Program Files\ToggleEN\tbTog1.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: ToggleEN Toolbar - {038cb5c7-48ea-4af9-94e0-a1646542e62b} - C:\Program Files\ToggleEN\tbTog1.dll

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PAC207_Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultFix] C:\WINDOWS\svchost.pif

O4 - HKLM\..\Run: [] C:\Windows\System32\

O4 - HKLM\..\Run: [Password Protect USB 3.6.1] C:\WINDOWS\system32\ncfpsys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\[programy]\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] C:\Program Files\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Hattric] C:\WINDOWS\system32\hattric\smss.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1409082233-1801674531-725345543-501\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Gość')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: GIGABYTE Gamer HUD.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scanner/sources/en/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1239568537265

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O20 - AppInit_DLLs: fnpzja.dll

O20 - Winlogon Notify: ddcBTklj - ddcBTklj.dll (file missing)

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: ES lite Service for program management. (ES lite Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9f28a288b73ea) (gupdate1c9f28a288b73ea) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Rohos Disk service (Rohos Disk) - Tesline-Service SRL - C:\Program Files\Rohos\agent.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe


--

End of file - 11948 bytes

(djkamil09061991) #2

C:\WINDOWS\svchost.pif

C:\WINDOWS\system32\hattric\smss.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource= ... =CT2077543

R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll

R3 - URLSearchHook: ToggleEN Toolbar - {038cb5c7-48ea-4af9-94e0-a1646542e62b} - C:\Program Files\ToggleEN\tbTog1.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - (no file)

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultFix] C:\WINDOWS\svchost.pif

O4 - HKLM..\Run: [] C:\Windows\System32\

O4 - HKCU..\Run: [Hattric] C:\WINDOWS\system32\hattric\smss.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O20 - Winlogon Notify: ddcBTklj - ddcBTklj.dll (file missing)

sfiksuj i przeczyść kompa ccleanerem i ATF cleaner


(Thekonrad) #3

Niestety nie pomogło ;/ czekam na nowe rady, lub polećcie mi jakąś nową przeglądarkę, byle nie operę i IE. :frowning:


(Thekonrad) #4

Nagle coś dziwnego się stało :expressionless: Wszedłem na konto gościa włączyłem parę razy mozillę, jak wcześniej, nie odpowiada, lecz gdy wylogowałem to pokazało się okienko, że "Kończenie pracy programu - firefox.exe'' może jednak jest światełko nadziei? :smiley: Zaraz sprawdzę to google chrome.


(Conradek89) #5

ja mam następujący problem:

1) mozilla długo się ładuje :frowning:

2) po włączeniu ciągle pojawia się info, że używam wersji 2.0.0 a mam już 3.0.11 :expressionless: łączy mnie z taką stroną http://pl.www.mozilla.com/pl/firefox/3.0.11/whatsnew/ i na starcie mam 2 zakładki :slight_smile: - jedna to ta właśnie stronka, a druga normalna startowa - u mnie onet 8)

jakieś rady? :smiley:


(ybu) #6

Sprawdź: Narzędzia=>Opcje=>Zaawansowane=>Aktualizacja=>Wyświetl historię aktualizacji

Dowiesz się tym samym jaką wersję posiadasz.

Jest już NAJNOWSZA wersja.


(MariuszListecki) #7

Zainstaluj liska 3.5 i po problemie http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/


(Thekonrad) #8
  1. MariuszListecki:

    Aktualnie posiadam wersję 3.5 tego programu

  2. ybu:

    Mozilli Firefox, nie uruchamia się

  3. Zauważyłem nową zależność, teraz komputer nie obsługuje żadnej z przeglądarek z silnikiem Gecko ani żadnego programu do pobierania z torrentów. Nadal bardzo proszę o pomoc.


(karllodprogramy) #9

thekonrad »

to było chyba do: conradek


(Enter6000) #10

Wszyscy, którzy mają problemy z przeglądarką Mozilla Firefox, powinni zacząć od Standardowej Diagnostyki.

Najlepiej usunąć stary profil i utworzyć nowy.


(Frog) #11

OT --> Kosz


(Thekonrad) #12

enter6, już próbowałem naprawiać poprzez wskazówki Standardowej Diagnostyki lecz to nie pomagało. Najgorsze jest to, że teraz programy typu Vuze, µTorrent itp. przestały działać ;/ nie działa mi żadna przeglądarka z silnikiem Gecko to jest: Mozilla Firefox, Netscape, K-Meleon itd. Nadal proszę o pomoc w tej sprawie, zależy mi bardzo na programach do pobierania, więc nie jest to wina jedynie firefoxa, tylko musiał się wkraść jakiś błąd/wirus w systemie. :expressionless: Proszę o pomoc w znalezieniu i usunięciu błędu.


(Frog) #13

OT --> Kosz


(karllodprogramy) #14

...

chyba najlepiej zrobisz to co ci napisał:

chyba najszybciej odzyskasz prawidłowe działanie i od razu odświeżysz sobie system...

a na przyszłość od razu jak zainstalujesz sobie system i wszystkie najbardziej potrzebne programiki, sterowniki itp zrób sobie obraz dysku c bo mniemam że tam instalujesz system windows...

Zapewni ci to możliwość odtworzenia świeżego systemu takiego jak po instalacji bez błędów, kwestia będzie tylko zainstalowania tych programów co ich w mięzdy czasie instalowałeś po zrobieniu backupu systemu.

Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie.

potrzebne narzędzia znajdziesz na tym servisie bez problemu i opisy ich działania.

Powodzenia.


(errata72) #15

Na twoim miejscu wróciłbym do stabilnej wersji http://programy.pcworld.pl/pc/programy/ ... 11.PL.html po uprzednim wyczyszczeniu wszystkiego co ma związek z wersją 3.5

tym http://programy.pcworld.pl/pc/programy/ ... .1.80.html w trybie zaawansowanym.

Firefox 3.5 ma kłopoty.


(Thekonrad) #16

Zrobiłem wszystko dokładnie, tak jak mówiłeś errata72 ale nie pomogło, mówiłem wcześniej, że to nie jest wina samego firefoxa. Z myślą, że jest to virus zrobiłem skanowanie komputera i znalazło mi tylko jednego, Trojana.Win32.Delf.nlo Wynik skanowania Kaspersky Online Scanner - http://img11.imageshack.us/i/scanpez.png/. Powtarzam jeszcze raz, że nie jest to wina samego firefoxa tylko najprawdopodobniej jakiegoś błędu w rejestrze lub w systemie, nie działają mi wszystkie śilniki typu Gecko - http://pl.wikipedia.org/wiki/Gecko. Nadal bardzo proszę o pomoc, format nie wchodzi w grę bo na komputerze są nie tylko moje pliki, a obecnie nie mam zbędnego dysku twardego. ;/ Dodam jeszcze, że tak jak mówił Bartol123:

Faktycznie, nastąpiło to po włączeniu wielu kart na profilu siostry i podjęciu opcji "Zapisz i zakończ". Mam nadzieję, że mi pomożecie :frowning:


(@Blade@) #17

Masz tu wirusy, więc radzę wkleić logi i poczekać aż ktoś ci je sprawdzi


(Thekonrad) #18

Już wklejałem log z HijackThis no ale jak trzeba jeszcze raz to raz mniej, czy więcej nie robi różnicy, a jak to ma pomóc to proszę bardzo:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:35:43, on 2009-07-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16850)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Rohos\agent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ncfpsys.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\[programy]\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\GIGABYTE\Gamer HUD\HUD.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\GIMP-2.0\bin\gimp-2.6.exe

C:\Program Files\GIMP-2.0\lib\gimp\2.0\plug-ins\script-fu.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe

O2 - BHO: ToggleEN Toolbar - {038cb5c7-48ea-4af9-94e0-a1646542e62b} - C:\Program Files\ToggleEN\tbTog1.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: ToggleEN Toolbar - {038cb5c7-48ea-4af9-94e0-a1646542e62b} - C:\Program Files\ToggleEN\tbTog1.dll

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [PAC207_Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Password Protect USB 3.6.1] C:\WINDOWS\system32\ncfpsys.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\[programy]\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] C:\Program Files\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\konrad\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: GIGABYTE Gamer HUD.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scanner/sources/en/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1239568537265

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O20 - AppInit_DLLs: fnpzja.dll

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: ES lite Service for program management. (ES lite Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9f28a288b73ea) (gupdate1c9f28a288b73ea) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Rohos Disk service (Rohos Disk) - Tesline-Service SRL - C:\Program Files\Rohos\agent.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe


--

End of file - 11235 bytes

Oto i log, nie usuwałem jeszcze zawirusowanego pliku smss.exe. Czekam na sprawdzenie :wink: Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc. :frowning:


(MariuszListecki) #19

A przeskanowałeś system Antywirem pokazał coś?

Jakby co to jeszcze przed formatem zrób jeszcze logi i daj je do odpowiedniego działu na forum jak to nie pomoże to tylko format


(Thekonrad) #20

Tak, pokazał, masz to na screenie:

Mówiłem także, że format nie wchodzi w grę, bo to nie jest mój prywatny komputer. Nadal bardzo proszę o pomoc :frowning: