Firefox nie wyświetla aktywnej zakładki opcji


(jzaam) #1

Po ostatniej aktualizacji firefox przestał wyświetlać aktywną zakładkę opcji.

Ktoś może wie jak to naprawić?