Firefox - problem z utlis.cdneurope.com/js/mo


(Muszii) #1

Użyłem Farbar Recovery Scan Tool.

Podbrałam, przeskanowałam, załączam pliki.

 

Proszę o pomoc.

Załączone pliki

 

Addition.txt

FRST.txt


(Acorus) #2

Otwórz Notatnik i wklej:

FF Extension: Website Xplorer - C:\Users\Michal\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\14nkxhyb.default\Extensions\{a2bfe612-4cf5-48ea-907c-f3fb25bc9d6b} [2014-08-14]
CHR DefaultSearchKeyword: Default - 7282AA10C8C0810980A15F1CA2B9CE4AE9D4F8DD3B5BE3305DC35CA85008B6F1
CHR DefaultSearchURL: Default - C850753BE3973C5D2B7BB2071B7A5C2541891B0DC54AD0AAD67B005D93CFCDC7
2014-08-14 14:12 - 2014-08-14 14:12 - 00002903 _____ () C:\Users\Michal\Desktop\AirParrot.lnk
2014-08-14 14:12 - 2014-08-14 14:12 - 00000000 ____ D () C:\Users\Michal\AppData\Roaming\SimilarAddon
2014-08-14 14:12 - 2014-08-14 14:12 - 00000000 ____ D () C:\Users\Michal\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AirParrot
2014-08-14 14:12 - 2014-08-14 14:12 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\SiteLookup
2014-08-14 14:11 - 2014-08-14 14:12 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\AirParrot
2014-08-10 17:05 - 2014-08-20 14:56 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\globalUpdate
2014-08-10 17:05 - 2014-08-10 17:05 - 00000000 ____ D () C:\Users\Michal\AppData\Local\globalUpdate
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Muszii) #3

Dzięki

Now it's all right  :smiley:


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST