Firefox wolno pobiera.Coś nowego ! Zobacz i pomóż


(Zulukamil) #1

To że tu napisałem znaczy że przebadałem google i forum .

Mam problem z Mozilla

Mam internet 16/Mb

a na speed tescie pokazuje mi nie cale 2 Mb pobieranie plików w granicach 200 kb/s

Posiadam system operacyjny : Windows XP Dodatek SP3 (Na bieżąco aktualizowany)

Antywirus : Avira Free Antivirus (słaby ale Aktualny)

Zapora : Systemowa XP :frowning:

352f65fe6ca7.jpg

Udostępniam także łącze internetowe przez 2 kartę siecowa ale to nie ma nic do tego bo sprawdzałem przy wył udostepnianiu

Mozilla Firefox 10.0 :

35497912

Chrome 15.0.874.120 m :

35498101

IE wyniki podobne do CHROMA

Jak widać nie jest to wina usługodawcy ponieważ zmieniając tylko przeglądarkę tak zmienia sie drastycznie prędkość.

Co zrobiłem

Odinstalowałem Mozille ( zaznaczając opcję skasuj dane użytkownika ), wykasowałem wszystkie wpisy z rejestru związane z Firefox i Mozilla, Skasowałem zawartość profili

"C:\Documents and Settins\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles" ,

zainstalowałem najnowsza Mozille 10.0, Dodałem ja do wyjątków zapory systemowej, uruchomiłem Mozille w trybie -safemode.

Wyniki bez zmian.:frowning:

Log z HijackThis v2.0.4 :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 01:39:46, on 2012-02-11

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

E:\Programy\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\tlntsvr.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Documents and Settings\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [LogonStudio] "E:\Programy\LogonStudio\logonstudio.exe" /RANDOM

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "E:\Programy\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

--

End of file - 4993 bytes

Log COMBOFIX (cos niby tam znalazł coś pokasował ale i tak nic to nie dało)

ComboFix 12-02-10.03 - MistrzuniO 2012-02-11 1:45.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.48.1045.18.1535.1042 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\MistrzuniO\Pulpit\ComboFix.exe

AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\hpeC7.dll

c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\page

c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\page\page.ico

c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\page\page.URL

c:\windows\alcrmv.exe

c:\windows\IsUn0415.exe

c:\windows\pkunzip.pif

c:\windows\pkzip.pif

c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.ics

c:\windows\system32\GroupPolicy\Machine\Registry.pol

.

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2012-01-11 do 2012-02-11 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-11 00:37 . 2012-02-11 00:37	388096	----a-r-	c:\documents and settings\MistrzuniO\Dane aplikacji\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-02-11 00:37 . 2012-02-11 00:37	--------	d-----w-	c:\program files\Trend Micro

2012-02-10 21:56 . 2004-04-30 08:37	160640	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\a347bus.sys

2012-02-10 21:56 . 2004-04-30 08:33	5248	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\a347scsi.sys

2012-02-10 21:56 . 2012-02-10 21:56	--------	d-----w-	c:\program files\Alcohol Soft

2012-02-10 21:11 . 2012-02-10 21:17	--------	d-----w-	c:\documents and settings\MistrzuniO\Dane aplikacji\.minecraft

2012-02-10 20:08 . 2012-02-10 23:25	--------	d-----w-	C:\totalcmd

2012-02-10 17:50 . 2002-05-06 10:01	45056	----a-w-	c:\windows\system32\WNASPI32.DLL

2012-02-10 17:50 . 2002-05-06 10:01	16512	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\ASPI32.SYS

2012-02-10 17:08 . 2012-02-10 17:08	--------	d-----w-	c:\documents and settings\MistrzuniO\Dane aplikacji\Ashampoo

2012-02-10 17:08 . 2012-02-10 17:08	--------	d-----w-	c:\documents and settings\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\ashampoo

2012-02-10 17:08 . 2012-02-10 17:08	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\ashampoo

2012-02-09 11:42 . 2012-02-09 11:42	--------	d-----w-	c:\documents and settings\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Electronic_Arts_Inc

2012-02-09 11:30 . 2012-02-10 21:50	22328	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2012-02-09 11:30 . 2012-02-10 21:50	103736	----a-w-	c:\windows\system32\PnkBstrB.exe

2012-02-09 11:30 . 2012-02-09 11:30	66872	----a-w-	c:\windows\system32\PnkBstrA.exe

2012-02-02 16:28 . 2002-07-24 20:02	529394	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\Wsdrv.sys

2012-02-02 16:28 . 2002-01-07 12:29	8023	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\wg6n.sys

2012-02-02 16:28 . 2002-01-07 12:29	8023	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\wg5n.sys

2012-02-02 16:28 . 2002-01-07 12:29	8023	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\wg4n.sys

2012-02-02 16:28 . 2002-01-07 12:29	8023	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\WG2N.sys

2012-02-02 16:28 . 2002-01-07 12:29	8023	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\WG1N.sys

2012-02-01 18:32 . 2008-04-14 19:51	221184	----a-w-	c:\windows\system32\wmpns.dll

2012-01-30 18:10 . 2008-04-14 21:50	21504	-c--a-w-	c:\windows\system32\dllcache\hidserv.dll

2012-01-30 18:10 . 2008-04-14 21:50	21504	----a-w-	c:\windows\system32\hidserv.dll

2012-01-29 00:58 . 2012-01-29 00:58	--------	d-----w-	c:\documents and settings\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GHISLER

2012-01-29 00:58 . 2012-01-29 00:58	--------	d-----w-	c:\documents and settings\MistrzuniO\Dane aplikacji\GHISLER

2012-01-29 00:58 . 2010-12-17 06:56	545	----a-w-	c:\windows\UC.PIF

2012-01-29 00:58 . 2010-12-17 06:56	545	----a-w-	c:\windows\RAR.PIF

2012-01-29 00:58 . 2010-12-17 06:56	545	----a-w-	c:\windows\NOCLOSE.PIF

2012-01-29 00:58 . 2010-12-17 06:56	545	----a-w-	c:\windows\LHA.PIF

2012-01-29 00:58 . 2010-12-17 06:56	545	----a-w-	c:\windows\ARJ.PIF

2012-01-25 17:35 . 2012-01-25 17:35	--------	d-----w-	c:\documents and settings\MistrzuniO\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\MCS Studios

2012-01-25 16:55 . 2005-12-14 21:17	237568	----a-w-	c:\windows\system32\mcstabs.ocx

2012-01-25 16:55 . 2000-07-14 23:00	101888	----a-w-	c:\windows\system32\VB6STKIT.DLL

2012-01-25 16:55 . 2000-05-22 18:58	608448	----a-w-	c:\windows\system32\comctl32.ocx

2012-01-25 16:55 . 2000-05-22 16:58	115920	----a-w-	c:\windows\system32\msinet.ocx

2012-01-25 16:55 . 1998-06-17 23:00	89360	----a-w-	c:\windows\system32\VB5DB.DLL

2012-01-25 16:22 . 2012-01-25 16:22	--------	d--h--w-	c:\windows\system32\GroupPolicy

2012-01-25 14:46 . 2012-02-10 20:01	--------	d-----w-	c:\program files\HD Tune

2012-01-14 20:05 . 2012-01-14 20:05	--------	d-----w-	c:\program files\Empire Interactive

2012-01-14 17:36 . 2002-11-14 21:32	55808	----a-w-	c:\windows\system32\devcon.exe

2012-01-14 17:35 . 2012-01-14 17:35	--------	d-----w-	c:\program files\USB Vibration

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-02-10 16:50 . 2011-11-09 19:31	436792	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2012-02-05 19:10 . 2011-08-29 17:50	414368	----a-w-	c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-02-04 19:52 . 2011-08-25 14:42	60416	----a-w-	c:\windows\ALCFDRTM.VER

2011-12-25 22:05 . 2011-12-25 22:05	281760	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\atksgt.sys

2011-12-25 22:05 . 2011-12-25 22:05	25888	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\lirsgt.sys

2011-12-15 12:32 . 2011-12-15 12:32	1443464	--shatw-	C:\tg.fl6

2011-12-08 23:20 . 2011-11-09 19:06	134856	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\avipbb.sys

2011-12-08 12:58 . 2011-12-08 12:58	1443464	--shatw-	C:\tg.fl5

2011-11-27 23:30 . 2011-11-27 23:30	73728	----a-w-	c:\windows\system32\javacpl.cpl

2011-11-27 23:30 . 2011-11-19 20:42	472808	----a-w-	c:\windows\system32\deployJava1.dll

2011-11-27 20:58 . 2011-11-27 20:58	1443464	--shatw-	C:\tg.fl4

2011-11-27 20:58 . 2011-11-27 20:58	1443464	--shatw-	C:\tg.fl3

2011-11-27 20:57 . 2011-11-27 20:57	1443464	--shatw-	C:\tg.fl2

2011-11-25 21:57 . 2008-04-14 19:50	293888	----a-w-	c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-11-23 14:40 . 2008-04-14 18:35	1859840	----a-w-	c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-20 06:12 . 2008-04-14 19:51	61440	----a-w-	c:\windows\system32\packager.exe

2011-11-17 17:06 . 2011-11-17 15:36	13224	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\ggflt.sys

2011-11-17 17:06 . 2011-08-29 18:04	25512	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\ggsemc.sys

2011-11-16 14:21 . 2008-04-14 19:50	354816	----a-w-	c:\windows\system32\winhttp.dll

2011-11-16 14:21 . 2008-04-14 19:50	152064	----a-w-	c:\windows\system32\schannel.dll

2012-01-29 16:34 . 2012-02-05 19:07	134104	----a-w-	c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2008-04-13 21:10 . !HASH: COULD NOT OPEN FILE !!! . 96512 . . [------] . . c:\windows\system32\drivers\atapi.sys

[7] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ReinstallBackups\0008\DriverFiles\i386\atapi.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RocketDock"="e:\programy\RocketDock\RocketDock.exe" [2007-09-02 495616]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2007-04-16 577536]

"avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2011-09-23 258512]

"LogonStudio"="e:\programy\LogonStudio\logonstudio.exe" [2002-09-03 987187]

"NvMediaCenter"="NvMCTray.dll" [2011-10-08 203072]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2011-10-08 16744256]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoResolveTrack"= 1 (0x1)

"NoFileAssociate"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon]

"UIHost"="c:\windows\system32\logonuiX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]

2011-10-08 04:50	16744256	----a-w-	c:\windows\system32\nvcpl.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]

2011-10-08 04:50	1632360	----a-w-	c:\program files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\snp325]

2007-04-25 14:36	835584	----a-w-	c:\windows\vsnp325.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"PnkBstrA"=2 (0x2)

"WMPNetworkSvc"=3 (0x3)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"d:\\Gry\\Counter-Strike\\Serwer\\hlds.exe"=

"c:\\Program Files\\valve\\hl.exe"=

"c:\\Program Files\\Gadu-Gadu 10\\gg.exe"=

"e:\\Programy\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

.

R0 a347bus;a347bus;c:\windows\system32\drivers\a347bus.sys [2012-02-10 160640]

R0 a347scsi;a347scsi;c:\windows\system32\drivers\a347scsi.sys [2012-02-10 5248]

R0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [2011-11-09 436792]

R0 Wsdrv;SyGate for NT, Wsdrv;\SystemRoot\\SystemRoot\SYSTEM32\Drivers\Wsdrv.sys -- \SystemRoot\\SystemRoot\SYSTEM32\Drivers\Wsdrv.sys [?]

R1 avkmgr;avkmgr;c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys [2011-11-09 36000]

R2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2011-11-09 86224]

R2 WG1N;SyGate for NT, WG1N;c:\windows\system32\drivers\WG1N.sys [2012-02-02 8023]

R2 WG2N;SyGate for NT, WG2N;c:\windows\system32\drivers\WG2N.sys [2012-02-02 8023]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-12-24 2253120]

S3 EverestDriver;Lavalys EVEREST Kernel Driver;e:\programy\EVEREST Home Edition\kerneld.wnt [2005-08-18 7168]

S3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;c:\windows\system32\drivers\ggflt.sys [2011-11-17 13224]

S3 RT2400PCI;802.11b WLAN PCI;c:\windows\system32\drivers\RT2400.sys [2010-10-18 61056]

S3 s0016bus;Sony Ericsson Device 0016 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0016bus.sys [2011-12-07 89256]

S3 s0016mdfl;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s0016mdfl.sys [2011-12-07 15016]

S3 s0016mdm;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s0016mdm.sys [2011-12-07 120744]

S3 s0016mgmt;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0016mgmt.sys [2011-12-07 114216]

S3 s0016nd5;Sony Ericsson Device 0016 USB Ethernet Emulation SEMC0016 (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s0016nd5.sys [2011-12-07 25512]

S3 s0016obex;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s0016obex.sys [2011-12-07 110632]

S3 s0016unic;Sony Ericsson Device 0016 USB Ethernet Emulation SEMC0016 (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0016unic.sys [2011-12-07 115752]

S3 s0017bus;Sony Ericsson Device 0017 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0017bus.sys [2011-12-07 86824]

S3 s0017mdfl;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s0017mdfl.sys [2011-12-07 15016]

S3 s0017mdm;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s0017mdm.sys [2011-12-07 114600]

S3 s0017mgmt;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0017mgmt.sys [2011-12-07 108328]

S3 s0017nd5;Sony Ericsson Device 0017 USB Ethernet Emulation SEMC0017 (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s0017nd5.sys [2011-12-07 26024]

S3 s0017obex;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s0017obex.sys [2011-12-07 104616]

S3 s0017unic;Sony Ericsson Device 0017 USB Ethernet Emulation SEMC0017 (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0017unic.sys [2011-12-07 109736]

S3 SNP325;USB PC Camera (SNPSTD325);c:\windows\system32\drivers\snp325.sys [2011-11-09 10343168]

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

TCP: DhcpNameServer = 95.160.170.92 88.156.222.92 82.139.8.40

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\MistrzuniO\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\85ima5ii.default\

.

- - - - USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

.

Notify-WgaLogon - (no file)

AddRemove-Gothic - c:\windows\IsUn0415.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2012-02-11 01:50

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

.

skanowanie ukrytych procesów ...  

.

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 

.

skanowanie ukrytych plików ...  

.

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\EverestDriver]

"ImagePath"="\??\e:\programy\EVEREST Home Edition\kerneld.wnt"

.

Czas ukończenia: 2012-02-11 01:51:43

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-11 00:51

.

Przed: 44 005 122 048 bajtów wolnych

Po: 44 898 279 424 bajtów wolnych

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 31884CFB50D2E30C7E671E8B71469477

[/code]

about:config Mozilli (zdjęcie samych statusów użytkownika ) :

76631fb38d63.jpg

Proszę mi również nie pisać postów typu : Chrome lepsza, wybierz Opere .itd

Lubie firefoxa i chciał bym jego używać pomocy .