FLW+855;overflow


(Rapp1) #1

Chcę zainstalować lotus SmartSuite 96 na systemie windows XP i dostaję komunikat FLW+855;overflow. Co zrobić aby program zainstalować