Folder moj komputer


(Kwalenrod) #1

PO zainstalowaniu autopatchera pozmieniały mi się opcje folderów ,nie mogę otworzyć folderu mój komputer gdyż nie mam opcji otwórz tylko jakieś inne polecenia


(ak6) #2

Jakie ??


(Edlib) #3

klawisz win + e; inny sposób - klik na pasku zadań, paski narzędzi,

nowy pasek narzędzi, pulpit,ok - mój komputer powinien ci się rozwinąć

(i wszystko inne)


(Miniuka) #4

przywracanie systemu


(De Niro) #5

start-> uruchom-> regsvr32 /i shell32