Folder nie znanego pochodzenia

Witam

Dzisiaj na moim pulpicie pojawił się (na 100%) nie mój folder… :o

Włączyłem komputer jak zawsze…Patrze a tu na pulpicie przeźroczysta ikonka folderu z napisem ,foto".

Otworzyłem folder myśląc że to mój brat coś namieszał ale nie…(ponieważ nie używał on komputera…)

Były tam zdjęcia różnego typu akorbatyki itp.

Chwilę po tym jak to zobaczyłem odruchowo usunąłem folder po czym przeskanowałem komputer ,Windows Defenderem" który nic nie wykrył…

Proszę o pomoc o co tu może chodzić??

może masz udostępniony pulpit w sieci lokalnej.

A jak to sprawdzić?? :slight_smile:

Daj zestaw logów z HJT + Silent - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:58:02, on 2007-05-07

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386)


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\soundman.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Daniel\Desktop\HTJ\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: XBTP02634 - {F97DA966-F09D-4cab-BF29-75A0026986EA} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\BEARSH~1\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\system32\lxcccoms.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

I nie wiem dlaczego ten Silient nie chce mi się ściągnąć… ;/A czy ta wersja ZIP o wiele sie różni od tej do której link jest w tym temacie… http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654 ???Bo jeżeli nie to ta ZIP jak najbardziej się u mnie ściągnie… :slight_smile: Aha i jeszcze jedno po tym zajściu zmieniłem hasło na administratorze kompa zalogowałem się na nie chyba z 2 razy (żeby sprawdzić na 100% czy nie zrobiłem błędu w haśle itp. )a po chwili to hasło do admina już nie pasowało…I co teraz mogę zrobić bez admina??Nie wiem czy da sie może formata zrobić żeby znowu być administratorem?? Bardzo proszę o pomoc… Złączono Posta _: 07.05.2007 (Pon) 19:20_Nie wiem czy jest różnica ale tu wklejam logi zrobione przez tą nowszą wersję programu (wersję BETA)…

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 19:20:45, on 2007-05-07

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\soundman.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Daniel\Desktop\HJT\HiJackThis_v2.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: XBTP02634 - {F97DA966-F09D-4cab-BF29-75A0026986EA} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\BEARSH~1\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\system32\lxcccoms.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe


--

End of file - 5467 bytes

to co na czerwono usuń ręcznie z dysku w trybie awaryjnym, wpisy skasuj w hijacku, daj nowe logi, może być wersja Silenta w postaci zip, nie ma różnicy

a jak usunąć w tym trybie awaryjnym?? :slight_smile:

Złączono Posta : 07.05.2007 (Pon) 19:46

Logi z Silienta…

Odbierz pw i zastosuj się do tego, co napisałam na temat Twojego podpisu.

Daj nowe logi, jak już usuniesz

no właśnie jest problem ponieważ wszedłem w tryb awaryjny i gdy chciałem usunąć pisze że mam podać hasło administratora którego nie mam… ;/

Daj nowe logi HJT + Silent

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 20:21:41, on 2007-05-07

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\soundman.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Daniel\Desktop\HJT\2\HiJackThis_v2.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: XBTP02634 - {F97DA966-F09D-4cab-BF29-75A0026986EA} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\BEARSH~1\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\system32\lxcccoms.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe


--

End of file - 5469 bytes

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows Vista RC1

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Windows Defender" = "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe -hide"

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"avast!" = "D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"WinampAgent" = "D:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"iTunesHelper" = ""C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"" ["Apple Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\Windows\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Inc."]

"UnlockerAssistant" = ""D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F97DA966-F09D-4cab-BF29-75A0026986EA}\(Default) = "XBTP02634"

 -> {HKLM...CLSID} = "XBTP02634 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\BEARSH~1\BEARSH~1\MediaBar.dll" ["IE Toolbar"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{E7DE9B1A-7533-4556-9484-B26FB486475E}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Network Map"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{4A1E5ACD-A108-4100-9E26-D2FAFA1BA486}" = "IGD Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "IGD Property Page"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\icsigd.dll" [MS]

"{8856f961-340a-11d0-a96b-00c04fd705a2}" = "Microsoft Web Browser"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Web Browser"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\ieframe.dll" [MS]

"{3050f3d9-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}" = "MSHTML Document"

 -> {HKLM...CLSID} = "MHTML Document"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\mshtml.dll" [MS]

"{25336920-03f9-11cf-8fd0-00aa00686f13}" = "HTML Document"

 -> {HKLM...CLSID} = "HTML Document"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\mshtml.dll" [MS]

"{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}" = "Device Manager"

 -> {HKLM...CLSID} = "Device Manager"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\devmgr.dll" [MS]

"{44f3dab6-4392-4186-bb7b-6282ccb7a9f6}" = "MyDocuments menu and properties"

 -> {HKLM...CLSID} = "MyDocuments menu and properties"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\mydocs.dll" [MS]

"{D34A6CA6-62C2-4C34-8A7C-14709C1AD938}" = "Common Places Folder"

 -> {HKLM...CLSID} = "Common Places FS Folder"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\shdocvw.dll" [MS]

"{865e5e76-ad83-4dca-a109-50dc2113ce9a}" = "Programs Folder and Fast Items"

 -> {HKLM...CLSID} = "Programs Folder and Fast Items"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\shell32.dll" [MS]

"{21ec2020-3aea-1069-a2dd-08002b30309d}" = "Control Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = "Control Panel"

          \InProcServer32\(Default) = "shell32.dll" [MS]

"{25585dc7-4da0-438d-ad04-e42c8d2d64b9}" = "Client application shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "Client application shell extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\shell32.dll" [MS]

"{4d5c8c2a-d075-11d0-b416-00c04fb90376}" = "Microsoft CommBand"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft CommBand"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\browseui.dll" [MS]

"{92337A8C-E11D-11D0-BE48-00C04FC30DF6}" = "OlePrn.PrinterURL"

 -> {HKLM...CLSID} = "prturl Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\oleprn.dll" [MS]

"{16C2C29D-0E5F-45f3-A445-03E03F587B7D}" = "group_wab_auto_file"

 -> {HKLM...CLSID} = ".group shell context menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\System\wab32.dll" [MS]

"{CF67796C-F57F-45F8-92FB-AD698826C602}" = "contact_wab_auto_file"

 -> {HKLM...CLSID} = ".contact shell context menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\System\wab32.dll" [MS]

"{90b9bce2-b6db-4fd3-8451-35917ea1081b}" = "Search Execute Command"

 -> {HKLM...CLSID} = "CLSID_SearchExecute"

          \InProcServer32\(Default) = "ExplorerFrame.dll" [MS]

"{1a184871-359e-4f67-aad9-5b9905d62232}" = "Microsoft Windows Font File Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Windows Font Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "fontext.dll" [MS]

"{8a7cae0e-5951-49cb-bf20-ab3fa1e44b01}" = "Microsoft Windows Font Previewer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Windows Font Preview Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "fontext.dll" [MS]

"{BC65FB43-1958-4349-971A-210290480130}" = "Network Explorer Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ncd Property Page"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\NcdProp.dll" [MS]

"{0a4286ea-e355-44fb-8086-af3df7645bd9}" = "Windows Media Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Windows Media Player"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WI4EB4~1\wmpband.dll" [MS]

"{BB6B2374-3D79-41DB-87F4-896C91846510}" = "EMDFileProperties"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "emdmgmt.dll" [MS]

"{7A0F6AB7-ED84-46B6-B47E-02AA159A152B}" = "Sync Center Simple Conflict Presenter"

 -> {HKLM...CLSID} = "Simple Conflict Presenter"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\SyncCenter.dll" [MS]

"{BE122A0E-4503-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Windows Anytime Upgrade"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\shdocvw.dll" [MS]

"{00f20eb5-8fd6-4d9d-b75e-36801766c8f1}" = "PhotoAcqDropTarget"

 -> {HKLM...CLSID} = "PhotoAcqDropTarget"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Windows Photo Gallery\PhotoAcq.dll" [MS]

"{91ADC906-6722-4B05-A12B-471ADDCCE132}" = "Touch Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Touch Pointer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\TouchX.dll" [MS]

"{7D4734E6-047E-41e2-AEAA-E763B4739DC4}" = "Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "WMP Play Folder As Playlist Launcher"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\wmpshell.dll" [MS]

"{4E5BFBF8-F59A-4e87-9805-1F9B42CC254A}" = "GameUX.RichGameMediaThumbnail"

 -> {HKLM...CLSID} = "RichGameMediaThumbnail Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\gameux.dll" [MS]

"{15D633E2-AD00-465b-9EC7-F56B7CDF8E27}" = "Tablet PC Input Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = "Tablet PC Input Panel"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TipBand.dll" [MS]

"{6b9228da-9c15-419e-856c-19e768a13bdc}" = "Windows gadget DropTarget"

 -> {HKLM...CLSID} = "Windows gadget DropTarget"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Windows Sidebar\sbdrop.dll" [MS]

"{8A734961-C4AA-4741-AC1E-791ACEBF5B39}" = "Windows Media Player Shop Music Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\wmpshell.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}" = "AQQ File Transfer Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 -> {HKLM...CLSID} = "iTunes"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Inc."]

"{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" = "UnlockerShellExtension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AQQFileTransfer\(Default) = "{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"ConsentPromptBehaviorAdmin" = (REG_DWORD) hex:0x00000002

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Behavior Of The Elevation Prompt For Administrators In Admin Approval Mode}


"ConsentPromptBehaviorUser" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Behavior Of The Elevation Prompt For Standard Users}


"EnableInstallerDetection" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Detect Application Installations And Prompt For Elevation}


"EnableLUA" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Run All Administrators In Admin Approval Mode}


"EnableSecureUIAPaths" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Only elevate UIAccess applications that are installed in secure locations}


"EnableVirtualization" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Virtualize file and registry write failures to per-user locations}


"PromptOnSecureDesktop" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Conrol: Switch to the secure desktop when prompting for elevation}


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}


"FilterAdministratorToken" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Admin Approval Mode for the Built-in Administrator Account}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows Photo Gallery\Tapeta z Galerii fotografii systemu Windows.jpg"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows Photo Gallery\Tapeta z Galerii fotografii systemu Windows.jpg"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\Windows\system32\Bubbles.scr" [MS]Startup items in "Daniel" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Adobe Reader Synchronizer" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\NLAapi.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\napinsp.dll" [MS]

000000000005\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll" [MS]

000000000006\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 18Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "BearShare MediaBar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll" ["IE Toolbar"]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "BearShare MediaBar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll" ["IE Toolbar"]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "BearShare MediaBar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll" ["IE Toolbar"]HOSTS file

----------


C:\Windows\System32\drivers\etc\HOSTS


maps: 2 domain names to IP addresses,

   1 of the IP addresses is *not* localhost!Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Dziennik zdarzeń systemu Windows, Eventlog, "C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted" {(missing data)}

iPod Service, iPod Service, ""C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"" ["Apple Inc."]

Pomoc IP, iphlpsvc, "C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetSvcs" {(missing data)}

Pomoc TCP/IP NetBIOS, lmhosts, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted" {(missing data)}

Publikacja zasobów odnajdowania funkcji, FDResPub, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService" {"C:\Windows\system32\fdrespub.dll" [MS]}

Usługa interfejsu magazynu sieciowego, nsi, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService" {(missing data)}

Windows Driver Foundation — User-mode Driver Framework, wudfsvc, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted" {"C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll" [MS]}

Windows Image Acquisition (WIA), stisvc, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc" {"C:\Windows\System32\wiaservc.dll" [MS]}

XAudioService, XAudioService, "C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe" ["Conexant Systems, Inc."]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

3300 Series Port\Driver = "lxcclmpm.DLL" ["Lexmark International, Inc."]

Journal Note Port\Driver = "jnwmon.dll" [MS]----------

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 112 seconds, including 3 seconds for message boxes)

Złączono Posta : 07.05.2007 (Pon) 20:27

Pobierz The Avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w taką lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).

OK usunąłem folder i loga… Zobaczcie czy jeszcze coś jest źle… :slight_smile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 21:02:43, on 2007-05-08

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\soundman.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Users\Daniel Adm\Desktop\Logi\2\HiJackThis_v2.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dobreprogramy.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll (file missing)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: XBTP02634 - {F97DA966-F09D-4cab-BF29-75A0026986EA} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\BEARSH~1\MediaBar.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\system32\lxcccoms.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe


--

End of file - 5248 bytes

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows Vista RC1

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Windows Defender" = "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe -hide"

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"avast!" = "D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"WinampAgent" = "D:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"iTunesHelper" = ""C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"" ["Apple Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\Windows\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Inc."]

"UnlockerAssistant" = ""D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}\(Default) = "Windows Media Player 5.2"

                    \StubPath = "rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\Windows\INF\mswmp.inf,PerUserStub" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F97DA966-F09D-4cab-BF29-75A0026986EA}\(Default) = "XBTP02634"

 -> {HKLM...CLSID} = "XBTP02634 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\BEARSH~1\BEARSH~1\MediaBar.dll" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{E7DE9B1A-7533-4556-9484-B26FB486475E}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Network Map"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{4A1E5ACD-A108-4100-9E26-D2FAFA1BA486}" = "IGD Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "IGD Property Page"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\icsigd.dll" [MS]

"{8856f961-340a-11d0-a96b-00c04fd705a2}" = "Microsoft Web Browser"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Web Browser"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\ieframe.dll" [MS]

"{3050f3d9-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}" = "MSHTML Document"

 -> {HKLM...CLSID} = "MHTML Document"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\mshtml.dll" [MS]

"{25336920-03f9-11cf-8fd0-00aa00686f13}" = "HTML Document"

 -> {HKLM...CLSID} = "HTML Document"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\mshtml.dll" [MS]

"{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}" = "Device Manager"

 -> {HKLM...CLSID} = "Device Manager"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\devmgr.dll" [MS]

"{44f3dab6-4392-4186-bb7b-6282ccb7a9f6}" = "MyDocuments menu and properties"

 -> {HKLM...CLSID} = "MyDocuments menu and properties"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\mydocs.dll" [MS]

"{D34A6CA6-62C2-4C34-8A7C-14709C1AD938}" = "Common Places Folder"

 -> {HKLM...CLSID} = "Common Places FS Folder"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\shdocvw.dll" [MS]

"{865e5e76-ad83-4dca-a109-50dc2113ce9a}" = "Programs Folder and Fast Items"

 -> {HKLM...CLSID} = "Programs Folder and Fast Items"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\shell32.dll" [MS]

"{21ec2020-3aea-1069-a2dd-08002b30309d}" = "Control Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = "Control Panel"

          \InProcServer32\(Default) = "shell32.dll" [MS]

"{25585dc7-4da0-438d-ad04-e42c8d2d64b9}" = "Client application shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "Client application shell extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\shell32.dll" [MS]

"{4d5c8c2a-d075-11d0-b416-00c04fb90376}" = "Microsoft CommBand"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft CommBand"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\browseui.dll" [MS]

"{92337A8C-E11D-11D0-BE48-00C04FC30DF6}" = "OlePrn.PrinterURL"

 -> {HKLM...CLSID} = "prturl Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\oleprn.dll" [MS]

"{16C2C29D-0E5F-45f3-A445-03E03F587B7D}" = "group_wab_auto_file"

 -> {HKLM...CLSID} = ".group shell context menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\System\wab32.dll" [MS]

"{CF67796C-F57F-45F8-92FB-AD698826C602}" = "contact_wab_auto_file"

 -> {HKLM...CLSID} = ".contact shell context menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\System\wab32.dll" [MS]

"{90b9bce2-b6db-4fd3-8451-35917ea1081b}" = "Search Execute Command"

 -> {HKLM...CLSID} = "CLSID_SearchExecute"

          \InProcServer32\(Default) = "ExplorerFrame.dll" [MS]

"{1a184871-359e-4f67-aad9-5b9905d62232}" = "Microsoft Windows Font File Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Windows Font Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "fontext.dll" [MS]

"{8a7cae0e-5951-49cb-bf20-ab3fa1e44b01}" = "Microsoft Windows Font Previewer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Windows Font Preview Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "fontext.dll" [MS]

"{BC65FB43-1958-4349-971A-210290480130}" = "Network Explorer Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ncd Property Page"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\NcdProp.dll" [MS]

"{0a4286ea-e355-44fb-8086-af3df7645bd9}" = "Windows Media Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Windows Media Player"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WI4EB4~1\wmpband.dll" [MS]

"{BB6B2374-3D79-41DB-87F4-896C91846510}" = "EMDFileProperties"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "emdmgmt.dll" [MS]

"{7A0F6AB7-ED84-46B6-B47E-02AA159A152B}" = "Sync Center Simple Conflict Presenter"

 -> {HKLM...CLSID} = "Simple Conflict Presenter"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\SyncCenter.dll" [MS]

"{BE122A0E-4503-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Windows Anytime Upgrade"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\shdocvw.dll" [MS]

"{00f20eb5-8fd6-4d9d-b75e-36801766c8f1}" = "PhotoAcqDropTarget"

 -> {HKLM...CLSID} = "PhotoAcqDropTarget"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Windows Photo Gallery\PhotoAcq.dll" [MS]

"{91ADC906-6722-4B05-A12B-471ADDCCE132}" = "Touch Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Touch Pointer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\TouchX.dll" [MS]

"{7D4734E6-047E-41e2-AEAA-E763B4739DC4}" = "Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "WMP Play Folder As Playlist Launcher"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\wmpshell.dll" [MS]

"{4E5BFBF8-F59A-4e87-9805-1F9B42CC254A}" = "GameUX.RichGameMediaThumbnail"

 -> {HKLM...CLSID} = "RichGameMediaThumbnail Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\gameux.dll" [MS]

"{15D633E2-AD00-465b-9EC7-F56B7CDF8E27}" = "Tablet PC Input Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = "Tablet PC Input Panel"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TipBand.dll" [MS]

"{6b9228da-9c15-419e-856c-19e768a13bdc}" = "Windows gadget DropTarget"

 -> {HKLM...CLSID} = "Windows gadget DropTarget"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Windows Sidebar\sbdrop.dll" [MS]

"{8A734961-C4AA-4741-AC1E-791ACEBF5B39}" = "Windows Media Player Shop Music Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\wmpshell.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}" = "AQQ File Transfer Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 -> {HKLM...CLSID} = "iTunes"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AQQFileTransfer\(Default) = "{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"ConsentPromptBehaviorAdmin" = (REG_DWORD) hex:0x00000002

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Behavior Of The Elevation Prompt For Administrators In Admin Approval Mode}


"ConsentPromptBehaviorUser" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Behavior Of The Elevation Prompt For Standard Users}


"EnableInstallerDetection" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Detect Application Installations And Prompt For Elevation}


"EnableLUA" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Run All Administrators In Admin Approval Mode}


"EnableSecureUIAPaths" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Only elevate UIAccess applications that are installed in secure locations}


"EnableVirtualization" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Virtualize file and registry write failures to per-user locations}


"PromptOnSecureDesktop" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Conrol: Switch to the secure desktop when prompting for elevation}


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}


"FilterAdministratorToken" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Admin Approval Mode for the Built-in Administrator Account}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\Windows\Web\Wallpaper\img9.jpg"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Windows\Web\Wallpaper\img9.jpg"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\Windows\system32\logon.scr" [MS]Startup items in "Daniel Adm" & "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------------


C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Adobe Reader Synchronizer" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\NLAapi.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\napinsp.dll" [MS]

000000000005\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll" [MS]

000000000006\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 18Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "BearShare MediaBar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll" [file not found]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "BearShare MediaBar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll" [file not found]HOSTS file

----------


C:\Windows\System32\drivers\etc\HOSTS


maps: 2 domain names to IP addresses,

   1 of the IP addresses is *not* localhost!Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Dziennik zdarzeń systemu Windows, Eventlog, "C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted" {(missing data)}

iPod Service, iPod Service, ""C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"" ["Apple Inc."]

Pomoc IP, iphlpsvc, "C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetSvcs" {(missing data)}

Pomoc TCP/IP NetBIOS, lmhosts, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted" {(missing data)}

Publikacja zasobów odnajdowania funkcji, FDResPub, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService" {"C:\Windows\system32\fdrespub.dll" [MS]}

Usługa interfejsu magazynu sieciowego, nsi, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService" {(missing data)}

Windows Driver Foundation — User-mode Driver Framework, wudfsvc, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted" {"C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll" [MS]}

Windows Image Acquisition (WIA), stisvc, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc" {"C:\Windows\System32\wiaservc.dll" [MS]}

XAudioService, XAudioService, "C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe" ["Conexant Systems, Inc."]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

3300 Series Port\Driver = "lxcclmpm.DLL" ["Lexmark International, Inc."]

Journal Note Port\Driver = "jnwmon.dll" [MS]----------

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 91 seconds, including 3 seconds for message boxes)

Zafiksuj w HJT.

Do notatnika wklej:

Plik > zapisz jako > zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki > zapisz pod nazwą Fix.reg np na

pulpicie > dwuklik na Fix.reg > potwierdzasz > restart.

Sprawdź plik > hosts.

Mam pytanko o co chodzi z tym

?? :wink:

Usuń wpis > Fix checked z HJT.

Mam tylko problem z tym hosts a konkretnie mam jedną linijkę za dużo i kasuję ją klikam zapisz a tu wyskakuje okienko z napisem

I potem wyskakuje okienko zapisu i ja mam to jako .txt zapisać czy coś w tym stylu?? :slight_smile:

Oto moje akutalne logi…

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 22:59:18, on 2007-05-08

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\soundman.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9c.exe

C:\Users\Daniel Adm\Desktop\Logi\2\HiJackThis_v2.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dobreprogramy.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\system32\lxcccoms.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe


--

End of file - 4525 bytes

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows Vista RC1

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Windows Defender" = "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe -hide"

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"avast!" = "D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"WinampAgent" = "D:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"iTunesHelper" = ""C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"" ["Apple Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\Windows\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}\(Default) = "Windows Media Player 5.2"

                    \StubPath = "rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\Windows\INF\mswmp.inf,PerUserStub" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{E7DE9B1A-7533-4556-9484-B26FB486475E}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Network Map"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{4A1E5ACD-A108-4100-9E26-D2FAFA1BA486}" = "IGD Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "IGD Property Page"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\icsigd.dll" [MS]

"{8856f961-340a-11d0-a96b-00c04fd705a2}" = "Microsoft Web Browser"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Web Browser"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\ieframe.dll" [MS]

"{3050f3d9-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}" = "MSHTML Document"

 -> {HKLM...CLSID} = "MHTML Document"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\mshtml.dll" [MS]

"{25336920-03f9-11cf-8fd0-00aa00686f13}" = "HTML Document"

 -> {HKLM...CLSID} = "HTML Document"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\mshtml.dll" [MS]

"{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}" = "Device Manager"

 -> {HKLM...CLSID} = "Device Manager"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\devmgr.dll" [MS]

"{44f3dab6-4392-4186-bb7b-6282ccb7a9f6}" = "MyDocuments menu and properties"

 -> {HKLM...CLSID} = "MyDocuments menu and properties"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\mydocs.dll" [MS]

"{D34A6CA6-62C2-4C34-8A7C-14709C1AD938}" = "Common Places Folder"

 -> {HKLM...CLSID} = "Common Places FS Folder"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\shdocvw.dll" [MS]

"{865e5e76-ad83-4dca-a109-50dc2113ce9a}" = "Programs Folder and Fast Items"

 -> {HKLM...CLSID} = "Programs Folder and Fast Items"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\shell32.dll" [MS]

"{21ec2020-3aea-1069-a2dd-08002b30309d}" = "Control Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = "Control Panel"

          \InProcServer32\(Default) = "shell32.dll" [MS]

"{25585dc7-4da0-438d-ad04-e42c8d2d64b9}" = "Client application shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "Client application shell extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\shell32.dll" [MS]

"{4d5c8c2a-d075-11d0-b416-00c04fb90376}" = "Microsoft CommBand"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft CommBand"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\browseui.dll" [MS]

"{92337A8C-E11D-11D0-BE48-00C04FC30DF6}" = "OlePrn.PrinterURL"

 -> {HKLM...CLSID} = "prturl Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\oleprn.dll" [MS]

"{16C2C29D-0E5F-45f3-A445-03E03F587B7D}" = "group_wab_auto_file"

 -> {HKLM...CLSID} = ".group shell context menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\System\wab32.dll" [MS]

"{CF67796C-F57F-45F8-92FB-AD698826C602}" = "contact_wab_auto_file"

 -> {HKLM...CLSID} = ".contact shell context menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\System\wab32.dll" [MS]

"{90b9bce2-b6db-4fd3-8451-35917ea1081b}" = "Search Execute Command"

 -> {HKLM...CLSID} = "CLSID_SearchExecute"

          \InProcServer32\(Default) = "ExplorerFrame.dll" [MS]

"{1a184871-359e-4f67-aad9-5b9905d62232}" = "Microsoft Windows Font File Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Windows Font Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "fontext.dll" [MS]

"{8a7cae0e-5951-49cb-bf20-ab3fa1e44b01}" = "Microsoft Windows Font Previewer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Windows Font Preview Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "fontext.dll" [MS]

"{BC65FB43-1958-4349-971A-210290480130}" = "Network Explorer Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ncd Property Page"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\NcdProp.dll" [MS]

"{0a4286ea-e355-44fb-8086-af3df7645bd9}" = "Windows Media Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Windows Media Player"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WI4EB4~1\wmpband.dll" [MS]

"{BB6B2374-3D79-41DB-87F4-896C91846510}" = "EMDFileProperties"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "emdmgmt.dll" [MS]

"{7A0F6AB7-ED84-46B6-B47E-02AA159A152B}" = "Sync Center Simple Conflict Presenter"

 -> {HKLM...CLSID} = "Simple Conflict Presenter"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\SyncCenter.dll" [MS]

"{BE122A0E-4503-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Windows Anytime Upgrade"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\shdocvw.dll" [MS]

"{00f20eb5-8fd6-4d9d-b75e-36801766c8f1}" = "PhotoAcqDropTarget"

 -> {HKLM...CLSID} = "PhotoAcqDropTarget"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Windows Photo Gallery\PhotoAcq.dll" [MS]

"{91ADC906-6722-4B05-A12B-471ADDCCE132}" = "Touch Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Touch Pointer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\TouchX.dll" [MS]

"{7D4734E6-047E-41e2-AEAA-E763B4739DC4}" = "Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "WMP Play Folder As Playlist Launcher"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\wmpshell.dll" [MS]

"{4E5BFBF8-F59A-4e87-9805-1F9B42CC254A}" = "GameUX.RichGameMediaThumbnail"

 -> {HKLM...CLSID} = "RichGameMediaThumbnail Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\System32\gameux.dll" [MS]

"{15D633E2-AD00-465b-9EC7-F56B7CDF8E27}" = "Tablet PC Input Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = "Tablet PC Input Panel"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TipBand.dll" [MS]

"{6b9228da-9c15-419e-856c-19e768a13bdc}" = "Windows gadget DropTarget"

 -> {HKLM...CLSID} = "Windows gadget DropTarget"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Windows Sidebar\sbdrop.dll" [MS]

"{8A734961-C4AA-4741-AC1E-791ACEBF5B39}" = "Windows Media Player Shop Music Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Windows\system32\wmpshell.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}" = "AQQ File Transfer Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 -> {HKLM...CLSID} = "iTunes"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AQQFileTransfer\(Default) = "{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"ConsentPromptBehaviorAdmin" = (REG_DWORD) hex:0x00000002

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Behavior Of The Elevation Prompt For Administrators In Admin Approval Mode}


"ConsentPromptBehaviorUser" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Behavior Of The Elevation Prompt For Standard Users}


"EnableInstallerDetection" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Detect Application Installations And Prompt For Elevation}


"EnableLUA" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Run All Administrators In Admin Approval Mode}


"EnableSecureUIAPaths" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Only elevate UIAccess applications that are installed in secure locations}


"EnableVirtualization" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Virtualize file and registry write failures to per-user locations}


"PromptOnSecureDesktop" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Conrol: Switch to the secure desktop when prompting for elevation}


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}


"FilterAdministratorToken" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Admin Approval Mode for the Built-in Administrator Account}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\Windows\Web\Wallpaper\img9.jpg"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Windows\Web\Wallpaper\img9.jpg"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\Windows\system32\logon.scr" [MS]Startup items in "Daniel Adm" & "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------------


C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Adobe Reader Synchronizer" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\NLAapi.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\napinsp.dll" [MS]

000000000005\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll" [MS]

000000000006\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 18Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]HOSTS file

----------


C:\Windows\System32\drivers\etc\HOSTS


maps: 2 domain names to IP addresses,

   1 of the IP addresses is *not* localhost!Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Dziennik zdarzeń systemu Windows, Eventlog, "C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted" {(missing data)}

iPod Service, iPod Service, ""C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"" ["Apple Inc."]

Pomoc IP, iphlpsvc, "C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetSvcs" {(missing data)}

Pomoc TCP/IP NetBIOS, lmhosts, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted" {(missing data)}

Publikacja zasobów odnajdowania funkcji, FDResPub, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService" {"C:\Windows\system32\fdrespub.dll" [MS]}

Usługa autowykrywania serwera proxy w sieci Web WinHTTP, WinHttpAutoProxySvc, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService" {"winhttp.dll" [MS]}

Usługa interfejsu magazynu sieciowego, nsi, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService" {(missing data)}

Windows Driver Foundation — User-mode Driver Framework, wudfsvc, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted" {"C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll" [MS]}

Windows Image Acquisition (WIA), stisvc, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc" {"C:\Windows\System32\wiaservc.dll" [MS]}

XAudioService, XAudioService, "C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe" ["Conexant Systems, Inc."]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

3300 Series Port\Driver = "lxcclmpm.DLL" ["Lexmark International, Inc."]

Journal Note Port\Driver = "jnwmon.dll" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 100 seconds, including 2 seconds for message boxes)

usun wpis

już jest ok.

Ok mam jeszcze 2 sprawy dokładniej został mi jeszcze folder którego nie moge usunąć… http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=154441

I jeszcze Jest taka żecz miałem nero7 coś tam…W tej wersji dla Visty…

Skończył mi się okres próbny i nie mogę tego odinstalować…Wchdzę w Odinstaluj program (funkcje programów) i klikam ,Odinstaluj" Potem komp długo czeka w stanie instalacji jest że ,pobiera aktualizajce"

czy coś w tym stylu potem jest okienko ze nie mogę odinstalować i koniec ;/ Proszę o pomoc… A tu na wszelki wypadek jeszcze logi z Hijack This’a

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 23:23:29, on 2007-05-08

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\soundman.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9c.exe

C:\Users\Daniel Adm\Desktop\Logi\2\HiJackThis_v2.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dobreprogramy.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\system32\lxcccoms.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe


--

End of file - 4486 bytes

Usuwanie programów, do tego najlepiej nadaje się jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509