Folder TEMP


(Owenik) #1

Czy wszystkie pliki, ze wszystkich folderów TEMP( nawet tych ukrytych) można usuwać??


(adam9870) #2

Oczywiście, że można. W folderach noszących nazwę TEMP umieszczonych w takich lokalizacjach jak np. C:\Documents and Settings\konto\Ustawienia lokalne\Temp czy %windir%\TEMP są umieszczone pliki tymczasowe, które bez obaw można usuwać od czasu do czasu. Polecam do tego darmowy program ATF Cleaner.