Formatowanie bez instalacji Windy


(Jsawinski) #1

Czy można sformatować dysk twardy z płytli CD, ale bez uruchomienia instatlatora XP???


(Duch) #2

można po formatowaniu anulować instalację...