Fotka.pl - nie otwiera strony


(Mateok0) #1

Chciałbym prosić o sprawdzenie tego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:38:05, on 2007-08-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

D:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\mateusz\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/webhp?hl=pl&btnG=Szukaj+w+Google&lr=lang_pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - D:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - D:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\MediaManager\grab.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1B8753EC-5FC6-469D-A0DD-E92336117C46}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1B8753EC-5FC6-469D-A0DD-E92336117C46}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1B8753EC-5FC6-469D-A0DD-E92336117C46}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{1B8753EC-5FC6-469D-A0DD-E92336117C46}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\..\{1B8753EC-5FC6-469D-A0DD-E92336117C46}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS5\Services\Tcpip\..\{1B8753EC-5FC6-469D-A0DD-E92336117C46}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - D:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - D:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Powód: Nie otwiera mi się strona fotka.pl (u znajomych wszystko działa :/). Myślę, że może jest coś z kompem... :frowning: Z góry dziękuję za sprawdzenie :slight_smile:


(adam9870) #2

Czy sam ustawiałeś te restrykcje? Jeśli nie to usuń powyżej przedstawiony wpis korzystając z HijackThis.

  1. Czy korzystasz z jakiś narzędzi lub wtyczek do przeglądarki powodujących blokowanie wybranych stron typu Adblock Plus.

  2. Czy w przypadku korzystania z innych przeglądarek internetowych problem również występuje?

  3. W jaki sposób łączysz się z internetem? Bezpośrednio czy poprzez proxy?

  4. Czy wcześniej strona fotka.pl działała poprawnie? Może to tylko przejściowe problemy techniczne serwisu?


(JNJN) #3

Proszę zmienić temat postu na konkretny,opcja zmień i popraw.JNJN


(Mateok0) #4

Coś tam zmieniałem, żeby przyśpieszyć kompa, ale czy akurat tam... :frowning:

A ostatnio zainstalowałem FasterFox do Firefoxa, ale próbowałem na IE i też nie działa :frowning:

Tak, sprawdzałem na IE i FireFox!

Mam sieć bezprzewodową, więc chyba jest router. Nie korzystam z proxy.

Działała, u znajomych działa, a u mnie nie :frowning:


(Movement) #5

Problemy z wyszukiwaniem, a także z otwieraniem serwisu fotka.pl leżą po stronie serwera. Padł jeden z 4 serwerów - statystycznie 1/4 uzytkowników może mieć problem. "Zamulanie" potrwa do 9 sierpnia. (od 4 sierpnia)

Pozdrawiam


(Mateok0) #6

Dzięki! Poczekam, sprawdzę :slight_smile:

Edit: Lipca?? Czy sierpnia? :smiley:


(Movement) #7

Oczywiście sierpnia :slight_smile: Przepraszam, mój błąd.


(M4rcin14) #8

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :roll: :roll:


(Mateok0) #9

Dzisiaj 10 sierpnia i dalej coś nie tak :frowning: Nie działa :frowning: Co jest źle? Ma ktoś taki problem?