Framed display ads - Win XP 32 - komputer zasypany reklamą


(Radekpanas) #1

  Przy każdej próbie otwarcia przeglądarki (Firefox) otwiera się kilkanaście okien z reklamami. Praca komputera znacznie spowolniona. Programy nie działają prawidłowo.


(mrFreeze) #2

Przeskanuj ADWCleaner uruchom z prawokliku jako Administrator. Najpierw Szukaj następnie usuń

http://download.bleepingcomputer.com/dl/5df688632ef026ede65af5a31eca4292/5443a9aa/windows/security/security-utilities/a/adwcleaner/AdwCleaner.exe


(Radekpanas) #3

FRST

 

Addition


(Acorus) #4

Otwórz Notatnik i wklej:

Task: C:\WINDOWS\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1417001333-362288127-1801674531-1003Core.job = C:\Documents and Settings\BARTEK\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1417001333-362288127-1801674531-1003UA.job = C:\Documents and Settings\BARTEK\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
HKLM\...\Run: [KernelFaultCheck] = %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
HKU\S-1-5-21-1417001333-362288127-1801674531-1003\...\Run: [Facebook Update] = C:\Documents and Settings\BARTEK\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [138096 2014-04-20] (Facebook Inc.)
HKU\S-1-5-21-1417001333-362288127-1801674531-1003\...\MountPoints2: {0eeaf86c-e9d3-11e2-aa87-002186cbe6ab} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1417001333-362288127-1801674531-1003\...\MountPoints2: {0eeaf86d-e9d3-11e2-aa87-002186cbe6ab} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1417001333-362288127-1801674531-1003\...\MountPoints2: {577faaab-6d38-11e1-a804-0021708a0ebd} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1417001333-362288127-1801674531-1003\...\MountPoints2: {577faaac-6d38-11e1-a804-0021708a0ebd} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1417001333-362288127-1801674531-1003\...\MountPoints2: {60cd204a-6875-11e1-a800-0021708a0ebd} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1417001333-362288127-1801674531-1003\...\MountPoints2: {e4506462-0861-11e4-aa50-0021708a0ebd} - F:\LGAutoRun.exe
S0 cerc6; No ImagePath
S4 IntelIde; No ImagePath
S3 TosRfSnd; system32\drivers\tosrfsnd.sys [X]
U1 WS2IFSL; No ImagePath
2014-10-19 15:24 - 2014-10-19 16:08 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
C:\Documents and Settings\BARTEK\TempWmicBatchFile.bat
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Radekpanas) #5

Po wykonaniu akcji zamieszczać jakiś log?


(Acorus) #6

Jak wszystko dobrze poszło to nie.Skasuj folder C:\FRST


(Radekpanas) #7

Dziękuję. Problem rozwiązany.